Verborgen parel, Mike Bink zaalfoto 2

Verborgen parel

Tentoonstelling

Jaar in jaar uit werd het schilderij De kruisiging (ca. 1425) van de Meester van de Bewening van Christus te Lindau over het hoofd gezien, totdat het werd geselecteerd voor de tentoonstelling Body Language. Met dank aan de Vereniging Rembrandt en de Turing Foundation schittert het werk deze zomer alvast in een bijzondere focuspresentatie in onze middeleeuwse topstukkenzaal. Een eerste schoonmaakbeurt gaf spectaculaire resultaten, maar verder technisch onderzoek en grootscheepse restauratie zijn nog nodig. Ontdek deze verborgen parel!

Wanneer
25 jul - 20 sep 2020
Waar
Museum Catharijneconvent

De ontdekking

Museumdepots met rekken vol schilderijen zijn voor conservatoren ware snoepwinkels. Maar soms zie je een stuk over het hoofd. Zo ook dit schilderij met een afbeelding van De Kruisiging.

Het hing jarenlang achteraan, laag op een rek en in het donker. Kromgetrokken, grauw, kleurloos en vol beschadigingen en overschilderingen. De compositie ging schuil onder een laag vergeelde vernis en oppervlaktevuil.

Nu het gedeeltelijk is schoongemaakt, wordt de oorspronkelijke schoonheid weer zichtbaar. Met de in reliëf uitgevoerde achtergrond vormt het een unieke schakel tussen de schilder-, beeldhouw- en edelsmeedkunst.’

Kom deze zomer naar de live restauratie van het schilderij in onze topstukkenzaal, lezingen en slow-art-rondleidingen!

Details met betekenis

Het paneel is bijna zes eeuwen geleden geschilderd. Uit deze tijd zijn maar heel weinig stukken bewaard gebleven

De achtergrond is in reliëf uitgevoerd, waardoor de figuren en ranken los lijken te komen van de achtergrond. Details zijn er ten overvloede: insecten, planten, bloed en lichaamsbeharing. En al deze details hebben een betekenis. Kom deze zomer al naar het museum om oog in oog te staan met het schilderij. Laat de details tot u spreken!

Slow-art rondleidingen
Ook in het verleden zal men in rust en stilte voor dit werk hebben gestaan en hebben gebeden voor verlossing, voor betere tijden wellicht. Nu in Coronatijd is de behoefte om te genieten van kleine dingen belangrijker dan ooit. We organiseren dan ook 'slow-art rondleidingen' waarbij u rustig en met aandacht naar kunst kijkt. De data vindt u hier.


Lezingen door de conservator
Op dinsdag 18 augustus en dinsdag 15 september geeft conservator Micha Leeflang een lezing over De kruisiging. U bent van harte welkom tussen 14.00-15.00 uur in het Auditorium. Opgeven kan via info@catharijneconvent.nl. Uiteraard houden we rekening met de 1,5 meter afstand en is het aantal deelnemers beperkt.

Live restauratie op zaal

Een deel van het werk is al gerestaureerd, een ander deel volgt nog. Restaurator Caroline van der Elst gaat verder met haar werkzaamheden live in het museum. Dit zal zijn in de week van dinsdag 15 september t/m vrijdag 18 september.

Sinds 1995 werkt Caroline van der Elst als gediplomeerd en hoog gekwalificeerd postacademisch opgeleide schilderijenrestaurator in Nederland. Naast haar studie kunstgeschiedenis (aan de Vrije Universiteit van Amsterdam) en haar postacademische opleiding voor restauratie (aan de SRAL te Maastricht) is Caroline ook afgestudeerd als schilderdocent aan de Hogeschool voor de Beeldende Kunsten. Dit is volgens Caroline van groot belang om een schilderij tijdens de restauratie te kunnen begrijpen, te beoordelen en te kunnen retoucheren.

Mogelijk gemaakt door

Deze unieke zomerpresentatie heeft als doel aandacht te vragen voor de kracht van de vaste collectie van Museum Catharijneconvent en is tot stand gekomen met steun van de Vereniging Rembrandt en de Turing Foundation. We zijn deze twee laatstgenoemde partijen enorm erkentelijk voor deze prachtige kans om deze verborgen parel aan ons publiek te kunnen laten zien. Deze fondsen hebben de zomerpresentatie mogelijk gemaakt, maar restauratie staat nog maar aan het begin.

Laat de verborgen parel weer stralen!

Vindt u ook dat deze verborgen parel lang genoeg in het donker heeft gestaan en wilt u helpen dit werk tot stralend middelpunt van onze collectie middeleeuwse kunst te maken? Dat kan!

Om het technische onderzoek en de volledige restauratie mogelijk te maken, is nog €20.000 nodig. Met een donatie vanaf €500,- (de kosten van ongeveer één dag restaureren) draagt u bij aan het behoud van dit unieke werk. Als dank nemen we u graag mee op deze fascinerende ontdekkingsreis door de tijd, met een ontvangst in het restauratieatelier onder leiding van conservator Micha Leeflang en restaurator Caroline van der Elst.

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met Anne Broeksma, medewerker development: a.broeksma@catharijneconvent.nl of bel: 030 2313835. IBAN: NL35RABO0155435523 t.n.v. Fonds Museum Catharijneconvent, o.v.v. Restauratie Lindau. (Vanwege de privacywetgeving krijgen derden echter geen adresgegevens meer door van de bank. Museum Catharijneconvent kan dan ook geen contact met u opnemen na uw gift. Bent u nog geen bekende van ons? Mail of bel ons zodat wij u kunnen bedanken voor uw gift).

Tentoonstellingsfilm 'Verborgen parel'