Pandhof met bloeiende boom

Verbouwing

Museum Catharijneconvent heeft plannen om te gaan verbouwen. Dit is nodig om ons erfgoed ook in de toekomst op een duurzame manier te kunnen belichten. De verbouwing start niet eerder dan in het najaar van 2025. Tot die tijd zijn we nog volledig open met onze tentoonstellingen. Kijk op deze pagina voor meer informatie en de meest gestelde vragen over de verbouwing.

Impressie van de visie op het toekomstige museum

Veelgestelde vragen

Waarom verbouwen?

We moeten verbouwen om ons gebouw ook voor de toekomstige generaties te kunnen laten stralen. Door de verbouwing kunnen we:

  • Het gebouw verduurzamen en de buitenruimtes vergroenen
  • De routes in het gebouw verbeteren en het museum als ontmoetingsplaats kracht bijzetten
  • Speciaal voor het onderwijs onze gedroomde nieuwe collectiepresentatie maken in het kloostergebouw
  • Betere ruimtes maken voor onze tijdelijke tentoonstellingen
  • En niet in de laatste plaats het prachtige middeleeuwse complex centraal stellen en behouden voor volgende generaties.


Wat is er al gebeurd?

Sinds 2020 is het museum bezig met de planvorming van de verbouwing. Na het doen van diverse vooronderzoeken (waaronder bouwhistorisch onderzoek) hebben we de ambitie en wensen geformuleerd en hierover gesproken met onze omgeving. Vervolgens is het museum op zoek gegaan naar de architect. Na een openbare presentatie van 5 visies van 5 architecten in Tivoli Vredenburg (in samenwerking met Oud Utrecht en Aorta) heeft het museum in april 2022 bekend gemaakt dat KAAN Architecten het ontwerp gaat maken. Op dit moment bevinden we ons in de ontwerpfase. Samen met de architect, installatieadviseur, constructeur, bouwfysicus, adviseurs toegankelijkheid, landschapsarchitect, kostendeskundige en nog vele andere specialisten wordt gewerkt aan een definitief ontwerp.

Ook werken we aan de ontwikkeling van een geheel nieuwe collectiepresentatie in het kloostergebouw, die het museum in co-creatie met het onderwijs maakt. Deze wordt vormgegeven door tentoonstellingsontwerper OPERA Amsterdam, in samenwerking met content design bureau Studio Louter.


Wat is de planning?

We werken toe naar de start van de verbouwing in het najaar van 2025 (tot die tijd is het museum volledig open) en de heropening van het museum in het najaar van 2027. Mocht de planning wijzigingen dan zullen we deze informatie delen via onze website.


Gaat het museum dicht? En zo ja, voor hoe lang?

Het museum zal voor een periode geheel gesloten zijn. Dit is noodzakelijk omdat de verbouwing het hele gebouwencomplex raakt en we onveilige situaties voor zowel onze bezoekers als onze collectie willen voorkomen. We gaan er op dit moment vanuit dat het gaat om een periode van twee jaar. We willen uiteraard dat de periode van sluiting zo kort mogelijk is.


Gaat het museum op andere plekken in de stad tentoonstellingen/programma’s organiseren?

We denken op dit moment na over de activiteiten die tijdens de sluiting door zullen gaan. Zo denken we na over het laten reizen van onze topstukken, over een tijdelijk nieuw onderkomen voor Sinterklaas en willen we de tradities rond kerst graag voortzetten. Ook spreken we over het door laten lopen van onze belangrijke onderwijsprogramma’s. Daarnaast gebruiken we onze tijd om na heropening van het museum weer spraakmakende tentoonstellingen aan u te kunnen presenteren en om de prachtige nieuwe collectiepresentatie in te richten.


Wat is de rol van de gemeente Utrecht?

Museum Catharijneconvent is een Rijksmuseum dat sterk geworteld is in de historische binnenstad van Utrecht. We werken daarom nauw samen met de Gemeente Utrecht. De gemeente staat positief tegenover het initiatief. Samen kijken we naar de verdere uitwerking van de plannen. Hierbij staan vraagstukken over erfgoed, stedenbouw, ecologie, duurzaamheid, mobiliteit en archeologie centraal.


Hoeveel overlast zal de buurt ondervinden van de verbouwing van het museum?

Een verbouwing bij de buren kan voor overlast zorgen en het museum realiseert zich dat. Wanneer er meer zicht is op de precieze werkzaamheden zal het museum hierover nauw contact hebben met de buurt. Heeft u in de tussentijd zorgen? Neem dan contact op via verbouwing@catharijneconvent.nl


Ik wil graag een uitnodiging krijgen voor informatiebijeenkomsten. Wat moet ik doen?

Het museum organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten voor de omgeving. Wilt u hier graag voor worden uitgenodigd en op de hoogte worden gehouden? Geef dan uw naam en e-mailadres door via verbouwing@catharijneconvent.nl.


Ik heb een vraag die hier niet tussen staat. Met wie kan ik contact opnemen over de verbouwing?

Het museum is altijd bereid vragen over de verbouwing te beantwoorden en hierover met u in gesprek te gaan. Neem hiervoor contact op via verbouwing@catharijneconvent.nl.

Impressie van de tentoonstellingen en activiteiten van Museum Catharijneconvent