Scheppingsdrift

Lezingen & activiteiten

Meld u aan voor de lezingen en activiteiten bij Christendom en slavernij. Reserveren is in de meeste gevallen noodzakelijk. Het gaat om fysieke lezingen bij ons in het museum, helaas is het om diverse redenen niet mogelijk om deze later online terug te kijken. Let op: dit programma wordt steeds aangevuld.

 • Talkshow TivoliVredenburg KetiKoti 2024 | Kerk en slavernij

  Dinsdag 25 juni om 20.30 uur

  Welke rol speelde het christendom in ons koloniaal verleden? Kom 25 juni naar de talkshow in TivoliVredenburg. Tijdens deze talkshow i.s.m. Keti Koti Utrecht duiken we in de geschiedenis van christendom en slavernij. Verwacht een avond met live muziek, performances en inspirerende talks. Met o.a. Stacey Esajas, Jurjera Ethell Hassel, Madelon Grant, Marilva Berrenstein, Bianca Groen Gallant, en Martijn Stoutjesdijk. De avond wordt georganiseerd vanwege de tentoonstelling Christendom en slavernij in Museum Catharijneconvent

  Lees meer
 • Lezingen & Free Heri Heri Openingsweekend

  Zaterdag 29 juni t/m maandag 1 juli

  Kom zaterdag 29 juni en zondag 30 juni naar het museum en woon een van de interessante flitslezingen bij (30 minuten). Op zondag 30 juni serveren we Free Heri Heri en op maandag 1 juli zijn we vanwege Keti Koti gratis toegankelijk. Bekijk het programma hier.

  Lees meer
 • Eten Free Heri Heri in het museum

  Zondag 30 juni van 12.00 tot 16.00 uur

  Vanwege Keti Koti en het openingsweekend van de tentoonstelling Christendom en slavernij serveert Museum Catharijneconvent dit jaar Free Heri Heri for all. Kom je op zondag 30 juni een heerlijke gratis Surinaamse maaltijd eten? We staan tussen 12.00 en 16.00 uur voor je klaar!

  Lees meer
 • Lezing Slavernij, kerken en excuses

  Donderdag 4 juli om 14.00

  Wat hield de koloniale slavernij in? Waarvoor zijn de excuses van de Nederlandse overheid, de koning en verschillende kerken gemaakt? Hoe was de relatie tussen de Nederlandse kerken in Suriname en de Caribische eilanden tot het slavernijsysteem? En net zo belangrijk: hoe keken tot slaafgemaakten naar die kerken? Lezing door Alex van Stipriaan, emeritus hoogleraar Caribische Geschiedenis en Cultuur.

  Lees meer
 • Gespreksbijeenkomsten Dialoogbijeenkomsten Christendom en slavernij

  Zaterdag 6 juli, 24 augustus & 21 sept 14.00 uur

  Vaak wordt gesproken over de doorwerking van het slavernijverleden in het heden. Maar wat bedoelt men daar eigenlijk mee? De doorwerking kent vele gezichten, en er leven uiteenlopende standpunten over. Kom naar een of meerdere dialooggesprekken bij Christendom en slavernij. De bijeenkomsten bieden ruimte om - onder leiding van een wetenschapper en een gespreksleider met elkaar in gesprek te gaan over de betekenis van het slavernijverleden voor het heden en de toekomst.

  Lees meer
 • Lezing Hedendaagse kunst in de tentoonstelling

  Donderdag 11 juli om 14.00

  In de tentoonstelling Christendom en slavernij is indrukwekkende kunst te zien van hedendaagse kunstenaars als Kenneth Aidoo, Natasjaa Kensmil, patricia kaersenhout, Jörgen Gario, Nelson Carrilho en Ruben Cabenda. Zij reflecteren hiermee op het koloniale verleden. Lezing door gastcurator Vincent van Velsen.

  Lees meer
 • Lezing Christendom en slavernij: The making of

  Donderdag 18 juli om 14.00

  Christendom en slavernij. Een tentoonstelling die de nodige voorbereiding en zorgvuldigheid vereiste. Wat kwam er allemaal kijken bij deze belanghebbende expositie? U hoort het van conservator Madelon Grant.

  Lees meer
 • Lezing De Evangelische Broedergemeente en slavernij

  Donderdag 25 juli om 14.00

  In de negentiende eeuw kregen zendelingen van de Herrnhutter-gemeenschap toestemming om tot slaafgemaakten te onderwijzen in de christelijke leer. De zendingspraktijken richtten zich vooral op de geestelijke groei, de versterking van gezinsstructuren en wat zij beschouwden als emancipatie onder de tot slaafgemaakten. Hoe hebben de tot slaafgemaakten de ontmoeting met de Herrnhutters werkelijk ervaren? Lezing door onderzoeker Maurice San-A-Jong.

  Lees meer
 • Lezing De ontdekking van mijn slavernijgeschiedenis

  Donderdag 8 augustus om 14.00

  Op haar dertigste verjaardag keerde Maria Karg terug naar Suriname. De reis zou haar leven voorgoed veranderen. In het lege huis van haar overleden vader vond Maria een doos vol kaarten, brieven en oude boeken. Veertig jaar later vond ze de moed om te verkennen wat erin zat. Lezing over de zoektocht naar de slavernijgeschiedenis van haar familie.

  Lees meer
 • Lezing Kerken en racisme

  Donderdag 22 augustus om 14.00

  De laatste jaren is er veel aandacht voor racisme. Ook in kerken wordt het gesprek hierover gevoerd. Het is echter niet altijd duidelijk wat men precies met racisme bedoelt en wie daar verantwoordelijk voor is. Gezien de rol van het christendom in het Nederlandse koloniale- en slavernijverleden is het interessant om te kijken wat er in kerken vandaag de dag leeft. Lezing door promovenda Kirsten van der Ham.

  Lees meer
 • Lezing Koopman, dominee en slavernij in Indonesië

  Vrijdag 30 augustus om 14.00

  Vanaf het begin van de Nederlandse aanwezigheid in de Indonesische archipel was slavernij een belangrijk onderdeel van het beleid van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Hoe stond de protestantse kerk tegenover de slavernij? Hoe zat het met dominees die zelf slaafgemaakten bezaten? En hoe werd dit ethisch en theologisch gerechtvaardigd? Lezing door historicus Wim Manuhutu.

  Lees meer
 • Lezing Verstrengeling tussen kerk en slavernij

  Donderdag 5 september om 14.00

  In het Nederlandse koloniale rijk hadden predikanten volop tot slaafgemaakten in bezit. In Suriname was een derde van de gereformeerde predikanten plantagehouder. Ook kerken waren betrokken bij de koloniale slavernij, waarbij sommigen zelfs plantages oprichtten. Hoewel een aantal predikanten kritisch was, bleken ze zelden in staat écht de banden te verbreken met het uitbuitende systeem. Lezing door dr. Martijn Stoutjesdijk.

  Lees meer
 • Talkshow Oscam Speak Session x Museum Catharijneconvent

  Zondag 8 september om 14.00 uur

  Zondag 8 september van 14:00 uur tot 15:30 organiseren we samen met OSCAM (Open Space Contemporary Art Museum) een OSCAM Speak Session. Deze is gekoppeld aan de tentoonstelling Christendom en slavernij. We gaan met publiek en kunstenaars in gesprek over de tentoonstelling. De moderator is Jennifer Muntslag, ook wel bekend als JNM The Naked MC en de sprekers zijn Vincent Van Velsen, Serana Angelista, Kenneth Aidoo en Jerrold Saija.

  Lees meer
 • Lezing Kerk en slavernij in Batavia

  Donderdag 12 september om 14.00

  In de bruisende havenstad Batavia (het huidige Jakarta) kwamen handel, macht en geloof samen. Batavia was het kroonjuweel van de Nederlandse aanwezigheid in Indonesië. De koloniale welvaart werd echter voornamelijk gedreven door de uitbuiting van slaafgemaakten. Terwijl veel predikanten en zendelingen slavernij legitimeerden, stonden anderen op voor de afschaffing ervan. Lezing door promovendus Alexander van der Meer.

  Lees meer
 • Lezing Protestantisme in het Nederlandse zelfbeeld

  Donderdag 19 september om 14.00

  Het Nederlandse zelfbeeld is over het algemeen uitzonderlijk positief en verdraagt het niet dat racisme onder de aandacht wordt gebracht. In deze lezing stelt theoloog Janneke Stegeman dat het protestantisme een belangrijke pijler is onder dit positieve dominante witte zelfbeeld. Ze doet dat door de koloniale en christelijke achterkant te laten zien van eigenschappen die Nederlanders zichzelf vaak toedichten: tolerant, vrij, uitverkoren, spaarzaam, gematigd en verlicht.

  Lees meer
 • Lezing Sporen van het slavernijverleden

  Zondag 22 september om 14.00

  Overal om ons heen zijn sporen van het slavernijverleden te vinden. Veel alledaagse dingen die we als ‘typisch Nederlands’ beschouwen, zijn verbonden met het koloniale verleden. Kerkorgels zijn op dit gebied heel interessant. Duizenden zijn er bewaard gebleven, zowel in Nederland als overzee. Lezing door onderzoeker Dienke Hondius.

  Lees meer
 • Helpt u mee? Wandkleed Draden van ons slavernijverleden

  2 juli t/m 22 september 2024

  Werk vanaf 2 juli in Museum Catharijneconvent mee aan het wandkleed Draden van ons Nederlands Slavernijverleden, editie Utrecht. Meewerken kan dagelijks tijdens de openingstijden van het museum ( Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en in het weekend van 11.00 tot 17.00 uur).

  Lees meer