Bernulfuscodex, boekband (detail) ca. 1205, hanschrift ca.. 1045, Museum Catharijneconvent.

Bruiklenen/Loans

Museum Catharijneconvent beheert meer dan 70.000 objecten. Het museum hanteert een ruimhartig bruikleenbeleid en stelt veel van deze objecten als bruikleen ter beschikking aan binnen- en buitenlandse instellingen.

For English click here.

Bruikleenaanvragen

Wij ontvangen de bruikleenaanvraag graag zo vroeg mogelijk, bij voorkeur minimaal zes maanden voor de ingangsdatum van de tentoonstelling.

Bij de beoordeling van de bruikleenaanvraag wordt er rekening gehouden met de beschikbaarheid en de conditie van de aangevraagde werken, het doel van de aanvraag en de omstandigheden van de locatie waar de bruiklenen gedurende de bruikleenperiode zullen verblijven. Bruiklenen worden toegezegd onder standaard voorwaarden. Wij streven ernaar u binnen twee maanden te informeren over de status van uw aanvraag. Museum Catharijneconvent onderschrijft de uitgangspunten bruikleenverkeer binnen Nederland.

Lenen van Museum Catharijneconvent

Onze medewerkers helpen u graag met de objectselectie. Wij raden aan om voorafgaand aan uw verzoek onze online catalogus te raadplegen waarin al onze objecten te vinden zijn. U bent uiteraard ook van harte welkom om het museum te bezoeken om voorwerpen te bekijken en de mogelijkheden omtrent een bruikleen te bespreken.

Te vermelden informatie

Wij vragen u bij uw aanvraag altijd de volgende informatie te vermelden:

 • Tentoonstellingsperiode
 • Tentoonstellingsnaam
 • Naam en adres van de instelling die de bruikleen aanvraagt
 • Contactpersoon en contactgegevens (naam, telefoon, postadres, e-mail)
 • Doel van de aanvraag
 • Gegevens van de aangevraagde werken, zo volledig mogelijk
 • Recent Facility Report of omschrijving van klimaat- en veiligheidsomstandigheden

Kosten

Bruikleennemers dienen onder andere rekening te houden met de volgende kosten:

 • Verpakkingskosten
 • Transportkosten van een erkende kunsttransporteur
 • Verzekeringspremie
 • Koerierskosten

Contact

Bruikleenaanvragen kunnen digitaal worden verstuurd ter attentie van directeur Marieke van Schijndel naar het emailadres registrarsoffice@catharijneconvent.nl.

Voor algemene informatie omtrent de bruikleenprocedure kunt u contact opnemen met Dieuwke Becker via registrarsoffice@catharijneconvent.nl