heade-laag-textieldepot-2.jpg

Bruiklenen

Museum Catharijneconvent beheert ongeveer 70.000 objecten. Het museum hanteert een ruimhartig bruikleenbeleid en stelt veel van deze objecten als bruikleen ter beschikking aan binnen- en buitenlandse instellingen. Aanvragen dienen te worden gericht aan de directeur, mevr. Marieke van Schijndel.

Informatie over een aanvraag

Vermeld bij uw aanvraag altijd de volgende informatie:

  • Tentoonstellingsperiode
  • Tentoonstellingsnaam
  • Naam en adres van de instelling die de bruikleen aanvraagt
  • Contactpersoon en contactgegevens (naam, telefoon, postadres, e-mail)
  • Doel van de aanvraag
  • Gegevens van de aangevraagde werken, zo volledig mogelijk

Wij ontvangen graag zo snel mogelijk, bij voorkeur uiterlijk 6 maanden voor de ingangsdatum van de tentoonstelling, de bruikleenaanvraag. Alle aanvragen worden afzonderlijk in behandeling genomen en beoordeeld. Bij de beoordeling wordt er rekening gehouden met de beschikbaarheid en de conditie van de aangevraagde werken, het doel van de aanvraag en de omstandigheden van de locatie waar de bruiklenen gedurende de bruikleenperiode zullen verblijven. Het toesturen van een facility report wordt gewaardeerd. Bruiklenen worden toegezegd onder standaard voorwaarden.

Kosten

Bruikleennemers dienen onder andere rekening te houden met de volgende kosten:

  • Verpakkingskosten
  • Transportkosten van een erkende kunsttransporteur
  • Verzekeringspremie
  • Koerierskosten

Contact

Bruikleenaanvragen kunnen zowel digitaal als per post worden verstuurd

Per post

Museum Catharijneconvent
t.a.v. mevr. Marieke van Schijndel
Postbus 8518
3503 RM Utrecht

Per mail

info@catharijneconvent.nl, t.a.v. mevr. Marieke van Schijndel

Voor algemene informatie omtrent de bruikleenprocedure kunt u contact opnemen met dhr. Arno van Os via adm.vanos@catharijneconvent.nl 

Slimmer lenen

Museum Catharijneconvent onderschrijft de uitgangsgpunten bruikleenverkeer binnen Nederland.