Bernulfuscodex, boekband (detail) ca. 1205, hanschrift ca.. 1045, Museum Catharijneconvent.

Bruiklenen

Museum Catharijneconvent beheert ongeveer 70.000 objecten. Het museum hanteert een ruimhartig bruikleenbeleid en stelt veel van deze objecten als bruikleen ter beschikking aan binnen- en buitenlandse instellingen.

Bruikleenaanvragen

Wij ontvangen de bruikleenaanvraag graag zo snel mogelijk, bij voorkeur uiterlijk zes maanden voor de ingangsdatum van de tentoonstelling. Alle aanvragen worden afzonderlijk in behandeling genomen en beoordeeld.

Bij de beoordeling wordt er rekening gehouden met de beschikbaarheid en de conditie van de aangevraagde werken, het doel van de aanvraag en de omstandigheden van de locatie waar de bruiklenen gedurende de bruikleenperiode zullen verblijven. Het toesturen van een facility report wordt gewaardeerd. Bruiklenen worden toegezegd onder standaard voorwaarden. Wij streven ernaar u binnen twee maanden te informeren over de status van uw aanvraag. Museum Catharijneconvent onderschrijft de uitgangsgpunten bruikleenverkeer binnen Nederland

Te vermelden informatie

Wij vragen u bij uw aanvraag altijd de volgende informatie te vermelden:

 • Tentoonstellingsperiode
 • Tentoonstellingsnaam
 • Naam en adres van de instelling die de bruikleen aanvraagt
 • Contactpersoon en contactgegevens (naam, telefoon, postadres, e-mail)
 • Doel van de aanvraag
 • Gegevens van de aangevraagde werken, zo volledig mogelijk
 • Aanvragen dienen te worden gericht aan mevrouw Marieke van Schijndel

Kosten

Bruikleennemers dienen onder andere rekening te houden met de volgende kosten:

 • Verpakkingskosten
 • Transportkosten van een erkende kunsttransporteur
 • Verzekeringspremie
 • Koerierskosten

Contact

Bruikleenaanvragen kunnen zowel digitaal als per post worden verstuurd.

Met de post:

Museum Catharijneconvent
T.a.v. mevrouw Marieke van Schijndel
Postbus 8518
3503 RM Utrecht

Per mail:

info@catharijneconvent.nl, t.a.v. mevr. Marieke van Schijndel

Voor algemene informatie omtrent de bruikleenprocedure kunt u contact opnemen met Dieuwke Becker via d.becker@catharijneconvent.nl