Luther als hipster zonder tekst

'Influencers' en hervormers

Tijd voor verandering! In ieder geval volgens belangrijke hervormers in de 16de eeuw.

Welke ideeën en ontwikkelingen gingen vooraf aan de Reformatie? Wie waren in die tijd de belangrijkste ‘influencers’? Wat was bijvoorbeeld de rol van de Moderne devotie en het gedachtengoed van Erasmus? En welke rol speelden de (vroege) tekenen van de Renaissance? In deze museumles duiken leerlingen dieper in de periode van de Reformatie en leren over de gevolgen ervan. De kunstwerken in het museum helpen bij het ontdekken van de bredere context waarbinnen dit alles plaatsvond.


Dit programma is een fijne examentraining! De museumles biedt een bredere context bij het examenonderwerp Reformatie, waarbij de link met kunst en erfgoed wordt gelegd.

Praktische informatie

  • Tijdsduur: 60 minuten (excl. ontvangst en afscheid)
  • Doelgroep: havo/vwo bovenbouw
  • Groepsgrootte: maximaal 15 leerlingen per museumdocent
  • Kosten: € 55,- per 15 leerlingen
  • Aansluiting bij curriculum: leerdoelen binnen de beeldende vakken, CKV, Geschiedenis, Godsdienst/Levensbeschouwing, Kunst en cultuur
  • Reserveren: via ons online boekingssysteem (zie knop hieronder)

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via: onderwijs@catharijneconvent.nl.


Meer weten over het bezoeken van Museum Catharijneconvent met de klas? Kijk dan op
onze pagina met algemene informatie over schoolbezoeken.

Brief uit de film Storm Letters van vuur