Detail van de Lebuïnuscodex, Noord-Frankrijk, ca. 850  boekband Keulen, 12e eeuw.jpg

Schenken en nalaten

Uw steun is onmisbaar bij de realisatie van onze hoog gewaardeerde tentoonstellingen, educatieve projecten en aanwinsten voor de collectie. Helpt u mee? Op deze pagina vindt u informatie over de verschillende manieren waarop u kunt schenken aan het museum.

Wilt u meer weten? Vraag dan onze brochure aan of maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek.

Wij gaan graag met u in gesprek om te horen wat voor u belangrijk is. U kunt contact opnemen met Rob Tigelaar of Tessa Kloost (medewerkers development). U kunt ook bellen via 030 - 2313835.

Schenken aan Museum Catharijneconvent

Museum Catharijneconvent heeft het Fonds Museum Catharijneconvent opgericht voor donateurs die het museum willen steunen met een eenmalige of periodieke schenking vanaf €250 per jaar, een erfstelling of legaat. Fonds Museum Catharijneconvent heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw gift komt daardoor geheel ten goede aan het museum. Doel van dit fonds is het verlenen van steun aan het museum in de meest brede zin van het woord. Uw donatie aan het fonds maakt het mogelijk om het christelijke erfgoed ook voor toekomstige generaties te behouden.

Belastingvoordeel

U kunt uw gift aftrekken van de inkomstenbelasting. Het belastingvoordeel is afhankelijk van de hoogte van het inkomen, de hoogte van de gift en van of het een eenmalige of periodieke gift is.

U kunt uw belastingvoordeel zelf berekenen via anbigift.nl

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Deze extra aftrek geldt voor alle giften aan een culturele ANBI, dus zowel de eenmalige als de periodieke giften, voor een maximum aan schenkingen van € 5.000 per jaar. Het betekent dat u maximaal € 1.250 per jaar extra in aftrek kan brengen.

Indien u meer dan € 5.000 per jaar aan culturele instellingen schenkt, dan is dit extra bedrag nog steeds aftrekbaar, maar dan zonder de extra giftenaftrek.

Periodiek schenken

Een periodieke gift levert u meestal maximaal belastingvoordeel op. Een periodieke gift legt u vast in een onderhandse overeenkomst met het museum. U schenkt in dat geval minimaal vijf jaar achtereen een vast bedrag. Jaarlijks kunt u dit bedrag als een periodieke gift volledig aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Door de onderstaande stappen te doorlopen, kunt u dit regelen.

  1. Download de Overeenkomst periodieke gift en het incassoformulier als u ons wilt machtigen om het bedrag automatisch van uw rekening af te laten schrijven.
  2. Stuur beide overeenkomsten in een envelop zonder postzegel naar:

Fonds Museum Catharijneconvent

Antwoordnummer 9161

3500 ZA Utrecht

U hoeft deze formulieren niet naar de Belastingdienst te sturen. Wij vullen op de overeenkomst onder andere enkele codes in. Deze codes moet u invullen bij uw belastingaangifte.

Nadat wij de overeenkomst hebben verwerkt en ondertekend, krijgt u deze terug. Bewaar de overeenkomst. Soms vraagt de Belastingdienst hiernaar.

Let er bij uw eerste betaling in het eerste kalenderjaar op, dat u deze doet na de ingangsdatum van de overeenkomst. Voor de Belastingdienst tellen giften vóór de ingangsdatum niet mee als periodieke gift. Uw jaarlijkse donatie is inclusief de Vriendenbijdrage. Als donateur bent u dus ook Vriend van het museum, met de daarbij behorende Vriendenprivileges.

Gift in uw testament

Op de langere termijn kunt u een blijvende bijdrage leveren door Fonds Museum Catharijneconvent op te nemen in uw testament met een legaat of erfstelling. Zo kunt u een bedrag of kunstvoorwerp opnemen in uw testament (legaat), of Fonds Museum Catharijneconvent benoemen tot (mede-) erfgenaam. Een erfstelling of legaat ten gunste van het Fonds Museum Catharijneconvent is vrijgesteld van erfbelasting. Laat u hierbij altijd adviseren door uw notaris.

Fonds op naam

Een speciale vorm van nalatenschap is een fonds op naam. Hiermee kunt u op een persoonlijke manier bijdragen aan het museum en de collectie. Als u een fonds op naam bij leven heeft opgericht, kunt u een legaat nalaten aan uw eigen fonds. Uw fonds vormt een apart en, indien u dat wenst, zichtbaar onderdeel binnen het museum. U bepaalt zelf, in overleg met het museum, de doelstelling en de naam van het fonds. Een fonds op naam is mogelijk met een schenking, legaat of erfstelling vanaf €50.000,-.

Nalater aan het woord

Verbinden, verwonderen en raken, dat hopen we als museum te doen. Nu én in de toekomst. Want ons erfgoed is van blijvende maatschappelijke betekenis. We zijn dankbaar dat velen die missie met ons delen. Zoals Hillebrand de Lange, voormalig docent Geschiedenis en Latijn, die ervoor kiest om Museum Catharijneconvent via zijn testament te steunen:

“Ik vroeg mij af: Wat geeft mijn leven duiding? Ik kwam uit bij het christelijk erfgoed. Dat is waar ik graag over lees, naar kijk, me mee bezighoud. Omdat Museum Catharijneconvent een moderne, actieve hoeder van dat erfgoed is, binnen en buiten de muren van het museum, was dat voor mij een logische keus.”

Het beloningsbeleid ANBI en financiële verantwoording

De Vereniging Vrienden en het Fonds Museum Catharijneconvent hebben geen personeel, dus ook geen beloningsbeleid. Medewerkers van het museum werken aan fondsenwerving en werving van vrienden. Zij worden beloond volgens de CAO van de Rijksmusea.

Verslaglegging van de uitgevoerde activiteiten van Stichting Museum Catharijneconvent, de Vereniging Vrienden van Museum Catharijneconvent het Stichting Fonds Museum Catharijneconvent vindt u in het jaarverslag evenals de financiële verantwoording van Stichting Museum Catharijneconvent en Stichting Fonds Museum Catharijneconvent. Meer informatie over de doelstellingen van het Fonds vindt u in het beleidsplan 2021-2024.

Financiële gegevens

Stichting Museum Catharijneconvent:

RSIN/Fiscaal nummer: 803577242 / KvK:41187306


Vereniging Vrienden van Museum Catharijneconvent:

RSIN/Fiscaal nummer: 816107646 / KvK: 40477041


Bestuur Vereniging Vrienden van het Catharijneconvent:

mr. drs. J.P. (Peter) van der Meij (voorzitter)

mr. J.A. (Jan) de Bruijn (penningmeester/secretaris)

drs. J.H. (Joleen) Heringa

ds. N.J. (Netty) de Jong-Dorland

dr. A. (Arnold) Smeets


Stichting Fonds Museum Catharijneconvent:

RSIN/Fiscaal nummer: 8506 17 492 / KvK: 52829367


Bestuur Fonds Museum Catharijneconvent:

K.D. (Klaas Dirk) Bruintjes, (waarnemend voorzitter)

mr. drs. J.P. (Peter) van der Meij (penningmeester)

drs. C.J. (Kees) Beuving (bestuurslid)

drs. R.A.M. Chr. (Rogier) Moulen Janssen (bestuurslid)


Bankrekening 1554.35.523 (Rabobank, Utrecht)

IBAN: NL35RABO0155435523 / BIC: RABONL2U

Fiscaal nummer: 8506 17 492

Kamer van Koophandel: 52829367