Maria met Jezus - vaste collectie zilver - Foto Cindy Bakker

Nalaten

Door na te laten aan Museum Catharijneconvent geeft u uitdrukking aan uw betrokkenheid bij het behoud van cultureel erfgoed en kunst met een grote betekenis. Wij gaan graag met u in gesprek om te horen wat voor u belangrijk is.

Wilt u meer weten?

Vraag dan onze brochure aan of maak een afspraak voor een persoonlijk en vrijblijvend gesprek.

Voor meer informatie en/of een afspraak kunt u contact opnemen met Rob Tigelaar of Tessa Kloost (medewerkers development). Wij zijn telefonisch bereikbaar via: 030 - 2313835.

Beschermen en doorgeven

We begrijpen dat het vastleggen van uw nalatenschap een belangrijke stap is in uw leven, een manier om uw idealen en waarden door te geven. Door Museum Catharijneconvent op te nemen in uw testament, draagt u direct bij aan het behoud en de bescherming van zijn collectie met eeuwenoud erfgoed.

Een nalatenschap aan Museum Catharijneconvent kan diverse waardevolle bestemmingen hebben. Misschien heeft u een specifieke wens. U kunt ervoor kiezen om deze te richten op een collectieonderdeel. Ook kunt u wetenschappelijk onderzoek of educatieve programma’s ondersteunen, waarmee u kennis en inspiratie doorgeeft.

Nalater aan het woord

Verbinden, verwonderen en raken, dat hopen we als museum te doen. Nu én in de toekomst. Want ons erfgoed is van blijvende maatschappelijke betekenis. We zijn dankbaar dat velen die missie met ons delen. Zoals Hillebrand de Lange, voormalig docent Geschiedenis en Latijn, die ervoor kiest om Museum Catharijneconvent via zijn testament te steunen:

“Ik vroeg mij af: Wat geeft mijn leven duiding? Ik kwam uit bij het christelijk erfgoed. Dat is waar ik graag over lees, naar kijk, me mee bezighoud. Omdat Museum Catharijneconvent een moderne, actieve hoeder van dat erfgoed is, binnen en buiten de muren van het museum, was dat voor mij een logische keus.”

Fonds Museum Catharijneconvent

Als u overweegt om Museum Catharijneconvent in uw nalatenschap op te nemen, dan kan dat door het Fonds Museum Catharijneconvent te benoemen in uw testament.

Het Fonds Museum Catharijneconvent is de steunstichting van het museum en heeft de bijzondere status van culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling).Een culturele ANBI is een instelling die als doel heeft cultuur, kunst of wetenschap te bevorderen. U kunt er daarmee zeker van zijn dat uw schenking onverminderd ten goede komt aan het museum.

  • RSIN/Fiscaal nummer: 8506 17 492 / KvK: 52829367
  • IBAN: NL35RABO0155435523 / BIC: RABONL2U

Bestuur

K.D. (Klaas Dirk) Bruintjes, (waarnemend voorzitter)

mr. drs. J.P. (Peter) van der Meij (penningmeester)

drs. C.J. (Kees) Beuving (bestuurslid)

drs. R.A.M. Chr. (Rogier) Moulen Janssen (bestuurslid)