Magische miniaturen, sfeerbeeld met vogel

Schenken en nalaten

Uw steun is onmisbaar bij de realisatie van tentoonstellingen, educatieve projecten, restauraties en wetenschappelijk onderzoek. Helpt u mee? Op deze pagina vindt u informatie over de verschillende manieren waarop u kunt schenken en nalaten aan het museum.

Brochure en persoonlijk gesprek

Wilt u meer weten? Vraag onze brochure over schenken & nalaten aan via fonds@catharijneconvent.nl of download hier de pdf van de brochure.

Als u een afspraak voor een persoonlijk gesprek wilt maken kunt u contact opnemen met Marieke van Schijndel (directeur), Rob Tigelaar of Tessa Kloost (medewerkers development). U kunt ook bellen via 030 2313835.

Fonds Museum Catharijneconvent

Museum Catharijneconvent heeft het Fonds Museum Catharijneconvent opgericht voor mensen die het museum willen steunen met belastingvoordeel, via een eenmalige of periodieke schenking vanaf €250 per jaar, een erfstelling of legaat.

Als u het fonds steunt wordt u donateur. Alle donateurs genieten van de voordelen die vrienden hebben, maar worden daarnaast ook uitgenodigd voor speciale bijeenkomsten die een kijkje achter de schermen geven.

Fonds Museum Catharijneconvent heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw gift komt daardoor geheel ten goede aan het museum. Uw donatie aan het fonds maakt het mogelijk om het christelijke erfgoed ook voor toekomstige generaties te behouden.

Belastingvrij schenken

U kunt uw gift aftrekken van de inkomstenbelasting. Het belastingvoordeel is afhankelijk van de hoogte van het inkomen, de hoogte van de gift en van of het een eenmalige of periodieke gift is. U kunt uw belastingvoordeel zelf berekenen op https://www.anbigift.nl/catharijneconvent.


Extra giftenaftrek

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Deze extra aftrek geldt voor alle giften aan een culturele ANBI, dus zowel de eenmalige als de periodieke giften, voor een maximum aan schenkingen van € 5.000 per jaar. Het betekent dat u maximaal € 1.250 per jaar extra in aftrek kan brengen. Indien u meer dan €5.000 per jaar aan culturele instellingen schenkt, dan is dit bedrag nog steeds aftrekbaar, maar dan zonder de extra giftenaftrek.

Schenkingsovereenkomst regelen

Een belastingvrije, periodieke schenking legt u vast in een onderhandse overeenkomst met het museum. U schenkt in dat geval minimaal vijf jaar achtereen een vast bedrag. Jaarlijks kunt u dit bedrag volledig aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

Door de onderstaande stappen te doorlopen, kunt u dit regelen.

  • Download de schenkingsovereenkomst. Deze bestaat uit een informatieblad en twee identieke formulieren, één voor u en één voor het museum. Het bestand is een invulbare pdf die u gelijk kunt invullen of eerst kunt printen
  • Stuur beide ingevulde en ondertekende formulieren in een envelop zonder postzegel naar:


Fonds Museum Catharijneconvent
Antwoordnummer 9161
3500 ZA Utrecht

Nadat wij de overeenkomst hebben verwerkt en ondertekend, krijgt u het formulier voor de schenker weer terug, inclusief persoonlijk transactienummer. Bewaar de overeenkomst. Soms vraagt de Belastingdienst hiernaar.

Nalaten aan Museum Catharijneconvent

“Ik vroeg mij af: Wat geeft mijn leven duiding? Ik kwam uit bij het christelijk erfgoed. Dat is waar ik graag over lees, naar kijk, me mee bezig houd. Omdat Museum Catharijneconvent een moderne, actieve hoeder van dat erfgoed is, binnen en buiten de muren van het museum, was dat voor mij een logische keus."


Hillebrand de Lange, heeft Museum Catharijneconvent in zijn testament opgenomen

Mogelijkheden voor nalatenschap

Als u Museum Catharijneconvent in uw testament opneemt, doet u iets heel bijzonders. U zorgt ervoor dat waardevol christelijk erfgoed bewaard blijft voor toekomstige generaties. Het is mogelijk om een bedrag of kunstvoorwerp op te nemen in uw testament (legaat), of Fonds Museum Catharijneconvent te benoemen tot (mede-) erfgenaam. Een erfstelling of legaat ten gunste van het Fonds Museum Catharijneconvent is vrijgesteld van erfbelasting. Of u nu een bepaald deel van de collectie wilt restaureren en ontsluiten, of liever bijdraagt aan waardevolle educatieprogramma’s; wij gaan graag met u in gesprek om te horen wat voor u belangrijk is.


Fonds op naam

Een speciale vorm van nalatenschap is een fonds op naam. Hiermee kunt u op een zeer persoonlijke manier bijdragen aan het museum en de collectie. U kunt ervoor kiezen om het fonds bij leven op te richten of u neemt een bepaling in uw testament op, waardoor het fonds na overlijden wordt opgericht. Uw fonds vormt een apart en, indien u dat wenst, zichtbaar onderdeel binnen het museum. U bepaalt zelf, in overleg met het museum, de doelstelling en de naam van het fonds. Een fonds op naam is mogelijk met een schenking, legaat of erfstelling vanaf €50.000,-.

Het beloningsbeleid en financiële verantwoording

De Vereniging Vrienden en het Fonds Museum Catharijneconvent hebben geen personeel, dus ook geen beloningsbeleid. Medewerkers van het museum werken aan fondsenwerving en werving van vrienden. Zij worden beloond volgens de CAO van de Rijksmusea.

Verslaglegging van de uitgevoerde activiteiten van Stichting Museum Catharijneconvent, de Vereniging Vrienden van Museum Catharijneconvent en Stichting Fonds Museum Catharijneconvent vindt u in het jaarverslag, evenals de financiële verantwoording van Stichting Museum Catharijneconvent en Stichting Fonds Museum Catharijneconvent. Meer informatie over de doelstellingen van het fonds vindt u in de beleidsnotitie: Kernwaarden en doelstellingen Particuliere Fondsenwerving 2017-2020. Deze kunt u opvragen via info@catharijneconvent.nl.

Financiële gegevens en bestuur

Vereniging Vrienden van Museum Catharijneconvent:

RSIN: 816107646 / KvK: 40477041

Bestuur Vereniging Vrienden van het Catharijneconvent:

mr. drs. J.P. (Peter) van der Meij (voorzitter)

mr. J.A. (Jan) de Bruijn (secretaris)

drs. J.H. (Joleen) Heringa

ds. N.J. (Netty) de Jong-Dorland

dr. A. (Arnold) Smeets


Stichting Fonds Museum Catharijneconvent:

RSIN: 8506 17 492 / KvK: 52829367

Bestuur Fonds Museum Catharijneconvent:

ir. P.J.A.M. (Pieter Jan) Schretlen (voorzitter)

mr. drs. J.P. (Peter) van der Meij (penningmeester)

drs. C.J. (Kees) Beuving (bestuurslid)

P.G.J. (Peter) Breukink (bestuurslid)

K.D. (Klaas Dirk) Bruintjes (bestuurslid)

drs. R.A.M. Chr. (Rogier) Moulen Janssen (bestuurslid)

drs. M.A. (Marieke) van Schijndel MBA (bestuurslid)


Museum Catharijneconvent

RSIN: 803577242


IBAN: NL35RABO0155435523 / BIC: RABONL2U

(Rabobank, Utrecht)

Kamer van Koophandel: 52829367