LebuĂŻnuscodex (detail), Keulen, 12e eeuw, foto Marco Sweering

Raad van toezicht

Museum Catharijneconvent is een onafhankelijke stichting. De Raad van Toezicht controleert namens de overheid de taakvervulling door het museum.

Samenstelling Raad van Toezicht

  • Drs. C.J. (Kees) Beuving (voorzitter). Benoemd: 27-06-2018. Herbenoeming/aftreden: 27-06-2022
  • Mr. G.R.C. Dierick. Benoemd: 13-07-2017. Herbenoeming/aftreden: 13-07-2021
  • Y.E.A.M. de Haan RE. Benoemd: 15-03-2017. Herbenoeming/aftreden: 15-03-2021
  • Prof. dr. J.C. Kennedy. Benoemd: 01-09-2017. Herbenoeming/aftreden: 01-09-2021
  • Prof. dr. A.M. Koldeweij. Benoemd: 20-11-2013. Herbenoeming/aftreden: 20-11-2021 (laatste termijn)
  • Drs. A.W. Pastoor. Benoemd: 28-11-2018. Herbenoeming/aftreden: 28-11-2022
  • Prof. dr. K. Putters. Benoemd: 01-09-2016. Herbenoeming/aftreden: 01-09-2020

Wilt u contact opnemen met een van de leden van de Raad van Toezicht? Stuur dan een e-mail naar info@catharijneconvent.nl op bel 030-231 38 35.

Governance Code Cultuur

Het bestuur en de Raad van Toezicht van Museum Catharijneconvent leven de regels van goed bestuur, zoals geformuleerd in de Governance Code Cultuur, na. De samenstelling van de Raad van Toezicht is evenwichtig. Er is een liaison-functie tussen de OR en de Raad van Toezicht.