Maria Hemelvaart

Missie en visie

Missie

Museum Catharijneconvent belicht – in samenspraak met partners en publiek – de esthetische, culturele en historische waarden van het christelijk erfgoed, met het doel meer inzicht te krijgen in onze huidige leefwereld.

Visie

Sinds de middeleeuwen is de christelijke cultuur niet weg te denken uit onze samenleving. Deze is van invloed op ons allemaal. Wie Nederland wil begrijpen, nu én in de toekomst, kan niet om het christendom heen. Nederland kent een rijke en unieke geloofstraditie en heeft dan ook veel en belangrijk christelijk erfgoed – materieel en immaterieel: van kerkgebouwen en kunstwerken tot onze feestdagen. Dit erfgoed is relevant voor iedereen. Door zijn schoonheid, verhaal en betekenis. Een museum en kenniscentrum op dit terrein is daarom cruciaal.

Profiel

Museum Catharijneconvent heeft een uniek profiel, zowel in Nederland als in de wereld.

  • Het beheert de belangrijkste collectie kunst- en cultuurhistorische objecten van het christelijk erfgoed in Nederland (zie het Collectieplan 2017-2020, hieronder te downloaden).
  • De verzameling, die ook kunsthistorisch van groot internationaal belang is, behoort tot de Rijkscollectie en bestrijkt – als enige in de wereld – de volle breedte: van het rooms-katholicisme tot de orthodoxe stromingen van het protestantisme. De collectie maakt onderdeel uit van de (kunst) geschiedenis van het christendom wereldwijd en reikt in vorm, functie en verhaal over de landsgrenzen heen.
  • Als netwerkmuseum heeft het museum een cruciale functie bij de (inter)nationale kennisuitwisseling. Het heeft een verbindende rol en zorgt voor een verantwoorde omgang met waardevol christelijk erfgoed in situ.
  • Het museum is museum en kenniscentrum in één. De inhoudelijke staf doet multidisciplinair onderzoek, dat zowel de kunst-, cultuur- en kerkgeschiedenis bestrijkt als theologie en religiewetenschappen. Bij het onderzoek wordt nauw samengewerkt met andere (inter)nationale wetenschapsinstellingen. Nadruk ligt op valorisatie en de maatschappelijk impact van kennis.

Meer weten?

Meer weten? Bekijk ons beleidsplan, collectieplan en kennisplan op de pagina 'Beleidsplannen' of neem contact op via info@catharijneconvent.nl of via 030-2313835.