Maria Hemelvaart

Missie en visie

Missie

Museum Catharijneconvent onderzoekt en belicht de esthetische, culturele en historische waarden van de kunst en het erfgoed van het christendom in Nederland. Het museum doet dit vanuit de overtuiging dat dit van waarde is voor iedereen en werkt in samenspraak met partners en publiek. Zo kan het verhalen vertellen die meerstemmig zijn en een open blik stimuleren. Door mensen te raken en in beweging te zetten wil het museum bijdragen aan een begripvolle samenleving.

Visie

Het christendom heeft een rijke geschiedenis. De hoeveelheid christelijke kunst en erfgoed, materieel en immaterieel, is dan ook groot. Doordat het christendom van oudsher erg divers is, kent dit erfgoed bovendien een grote verscheidenheid. Het vertelt ons niet alleen iets over het verleden, maar geeft ook inzicht in wie wij zijn, wat ons bindt en wat we belangrijk vinden. Het weerspiegelt normen en waarden, tradities en rituelen. Maar ook universeel menselijke thema’s als hoop en liefde, vrede en onvrede zijn belangrijke onderwerpen. Het erfgoed van het christendom is dan ook van blijvende betekenis voor alle Nederlanders. Het geeft inzicht in de wortels en identiteit van onze samenleving.

Museum Catharijneconvent gelooft in de kracht die institutioneel en persoonlijk geloof kan hebben. Het verbindt en verdeelt, stuurt en ontregelt, troost en doet pijn. Religie is complex en wordt in onze gehaaste samenleving vaak onvoldoende begrepen. Museum Catharijneconvent wil een plek zijn waar iedereen zich thuis voelt en uitgebreid stil kan staan bij voorwerpen en verhalen die aanleiding kunnen zijn voor verdieping en reflectie.

Onze collectie, die een christelijke oorsprong heeft, is de basis voor alle activiteiten. En dat blijft zo. Maar onze horizon is breder dan alleen het christendom. In het museum is ruimte om na te denken over de rol die religie heeft gehad en nog altijd heeft, zowel in de samenleving als in het persoonlijk leven.

Bekijk voor de volledige visie het beleidsplan 2021-2014 via de pagina beleidsplannen (link onderaan deze pagina)

Profiel

Museum Catharijneconvent is het rijksmuseum voor de kunst en het erfgoed van het christendom. Het is tegelijkertijd netwerkmuseum en kenniscentrum, met samenwerking en kennisontwikkeling als belangrijke pijlers. Bij de instandhouding van christelijk erfgoed heeft het museum een cruciale rol.

Museum Catharijneconvent beheert de belangrijkste collectie kunst- en cultuurhistorische objecten van het christendom in Nederland. De deelcollectie middeleeuwse kunst behoort samen met die van het Rijksmuseum Amsterdam tot de belangrijkste van Nederland en is ook internationaal van grote betekenis.

Meer weten?

Meer weten? Bekijk ons beleidsplan, collectieplan en kennisplan op de pagina 'Beleidsplannen' of neem contact op via info@catharijneconvent.nl of via 030-2313835.