Een iconisch portret van Martin Luther. Lucas Cranach

Tentoonstelling

Luther

22 september 2017 t/m 28 januari 2018

Luther

Op 31 oktober 2017 was het precies 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de kerkdeur in Wittenberg bevestigde, waarmee hij de grootste revolutie in de Europese kerkgeschiedenis ontketende. Museum Catharijneconvent sloot bij deze memorabele gebeurtenis aan met dé tentoonstelling over deze veelbesproken ‘man van het jaar’. 

Wie was Maarten Luther

Hervormer, populist, revolutionair, rebel, gewiekste marketingman, antisemiet, fundamentalist, vrouwenhater, vervloekt of heilig? Wie was Maarten Luther en wat maakt hem tot man van het jaar? Museum Catharijneconvent ging in de tentoonstelling Luther op zoek naar de onbekende man achter 500 jaar Reformatie.

Wanneer Luther zijn 95 stellingen aan de kerkdeur in Wittenburg bevestigt, ontketent hij een ware revolutie

Icoon van de reformatie

Deze tentoonstelling toonde in woord, beeld, muziek en spot waarin de kracht schuilt van de invloedrijke, reformatorische rebel. Diverse objecten, zoals pamfletten, schilderijen, zilver, spotprenten, maar ook herkenbare, uitdagende dilemma’s, muziek en nieuwe middelen lieten een nieuw licht schijnen op het enerverende verhaal van Luther en de Reformatie. De koppeling met de huidige tijd en de invloed van zijn ideeën op ons dagelijks leven waren hierbij steeds voelbaar. 

Dé tentoonstelling

Luther nam de bezoeker mee naar een roerige tijd aan het einde van de middeleeuwen, wanneer de kerk het alomtegenwoordige geloof van de mensen misbruikt om zichzelf te verrijken. Luther spreekt zich uit tegen de corrupte praktijken van de paus en de kerk van Rome. Deze actie leidt tot een schisma, dat ook onuitwisbare sporen nalaat op maatschappelijk en politiek gebied en Europa religieus en cultureel verdeelt

Spotprenten en kunstwerken geven een beeld van het eerste grote ‘media event’ dat 500 jaar geleden plaatsvond

Raakvlakken en actualiteit

Vragen die deze tentoonstelling over Luther aan de orde stelde zijn divers en actueler dan ooit. Hoe lukte het Luther om van onbekende monnik uit te groeien tot de icoon van de Reformatie? Welke vernieuwende propagandamiddelen wist hij 500 jaar geleden in te zetten voor de campagne die hij voerde? Hoe wist hij zóveel mensen te bereiken en overtuigen van zijn ideeën? Op welke wijze ontketende Luther de grootste revolutie in de Europese kerkgeschiedenis? En: wat zijn de raakvlakken met onze huidige tijd? 

Theatergroep Aluin speelt!

Tijdens de tentoonstelling speelde theatergroep Aluin op een aantal dagen De Hervormers. Een voorstelling naar aanleiding van 500 jaar Reformatie en het pas verschenen boek De Nederlandse Paus. Adrianus van Utrecht 1459-1523 van Twan Geurts. 

Het theaterstuk bestaat uit drie kleine voorstellingen, die een beeld geven van drie grote hervormers uit de zestiende eeuw: Luther, Erasmus en paus Adrianus. Een ‘trioloog’ over hun werk, dat leidde tot de Reformatie, de scheuring in de katholieke kerk die de weg vrijmaakte voor het protestantisme. Geen droge geschiedenisles, maar een levendige, inhoudelijke en actuele zoektocht naar de personen en hun motieven. 

Lezingenprogramma

Het lezingenprogramma tijdens de tentoonstelling zat vol met lezingen over Luther, de Reformatie en bijzondere thema’s die daarbij aansluiten. De activiteiten werden u aangeboden door onze Vereniging Vrienden van Museum Catharijneconvent. 

Luther is een icoon, maar ook een beetje een ongemakkelijke held

Achter de dijken

Op 8 september om 21.00 uur startte op NPO 2 de achtdelige serie Achter de dijken van onze mediapartner KRO/NCRV. Museum Catharijneconvent leverde met zijn expertise een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan deze prachtige serie. Achter de dijken is een achtdelige serie met Leo Blokhuis over de calvinistische volksaard van Nederland. In acht afleveringen onderzoekt Blokhuis de uitwerking van het calvinisme op o.a. de economie, de politiek, het gezin, het koningshuis en het Nederlandse landschap.

Educatief programma

Museum Catharijneconvent heeft een uitgebreid educatief programma over de Reformtie voor het Voortgezet Onderwijs. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij Paula Hartog via educatie@catharijneconvent.nl.