Kloostergebouw, Pandhof

Hoe kunnen wij u helpen?

Ook uw kerk heeft religieus erfgoed. Denk bijvoorbeeld aan het doopvont, kandelaars, schilderijen, de preekstoel, zilverwerk of glas-in-lood-vensters. Zorg dragen voor dat erfgoed vergt aandacht en expertise. Museum Catharijneconvent ondersteunt u hier graag in.

 • Expertise voor uw rooms-katholieke kerk

  Museum Catharijneconvent werkt samen met alle rooms-katholieke bisdommen in Nederland aan de zorg voor het rooms-katholiek erfgoed.

  Lees meer
 • Expertise voor uw oudkatholieke kerk

  Foto van een zilveren wierookvat

  Museum Catharijneconvent werkt samen met de Oudkatholieke Kerk in Nederland aan de zorg voor het oudkatholiek erfgoed.

  Lees meer
 • Expertise voor uw protestantse kerk

  Museum Catharijneconvent heeft grote expertise op het gebied van protestants kerkelijk erfgoed.

  Lees meer
 • Expertise voor uw klooster

  Foto van een raam in de kloostergang van Museum Catharijneconvent waar het licht mysterieus doorheen valt

  Kloosters in Nederland beheren schitterende collecties. Het is daarom van groot belang om de collectie van uw klooster in kaart te brengen.

  Lees meer