'Ray' (digital visualisation) by Vibeke Mascini, 2022

Vibeke Mascini, Ray

Tentoonstelling

Ray, een nieuw kunstwerk van de Amsterdamse beeldend kunstenaar Vibeke Mascini, wordt vanaf 19 maart 2022 in de Utrechtse Sint-Catharinakathedraal gepresenteerd.

De installatie is gemaakt in opdracht van BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht, in het kader van de tentoonstelling No Linear Fucking Time en wordt gerealiseerd in samenwerking met Museum Catharijneconvent.

De lichtinstallatie van Vibeke Mascini is helaas vroegtijdig gesloten als gevolg van een technisch mankement.

Wanneer
19 mrt 2022 - 22 mei 2022
Waar
Sint-Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 36, 3512 PH, Utrecht

Ray

Let op: op 27 april is deze presentatie gesloten.

Ray bestaat uit een enkele geprojecteerde lichtstraal, die als een vuurtoren langzaam de ruimte verlicht. De batterij die het licht genereert is deels opgeladen met elektriciteit die afkomstig is van de overtollige warmte die in een crematorium wordt geproduceerd. Ontwikkeld met goedkeuring van nabestaanden, dient het door het bewaren en omleiden van de energie als een collectief gedenkteken waarin herdenking, rouw en vernieuwing centraal staan.

Het project maakt deel uit van Mascini's lopende onderzoek naar de overdracht van energie en de onwaarschijnlijke bronnen waaruit elektriciteit wordt gegenereerd. Haar eerdere werken Salvage (2019) en Instar (2021) reflecteren op de verbranding van onderwerpen zoals het lichaam van een walvis en een selectie door de politie in beslag genomen voorwerpen. Ray zoekt naar manieren om de energie die vrijkomt tijdens een crematie op een meer bewuste wijze te ervaren, non-lineairiteit van rouw te erkennen, en alternatieve methodes om te rouwen en te herdenken te introduceren.

Ray is speciaal gemaakt voor de ruimte van de Sint-Catharinakathedraal, en nodigt – in overeenstemming met de architectuur – uit tot stille contemplatie. Met deze installatie vraagt Mascini aandacht voor de doorwerking van de dood en het verbeteren van hedendaagse op tijd gebaseerde rouwpraktijken.

Vibeke Mascini

Vibeke Mascini is beeldend kunstenaar en schrijver. Ze is docent beeldhouwkunst en research fellow aan De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag, en resident van de Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam (2021-2022). Als docent werkte ze eerder voor de Academie van Bouwkunst en de Gerrit Rietveld Academie, beide in Amsterdam.

Sinds een aantal jaren richt haar artistieke onderzoek zich veelal op historische en futuristische concepten van elektriciteit als een speculatieve vertegenwoordiger van het leven. Middels sculpturen, installaties, video en tekst tracht Mascini het idee van elektriciteit te ontrafelen door een direct verband te leggen met de bron.

Haar werkt maakt deel uit van internationale collecties, waaronder de MoMA Library, New York. Haar aankomende solotentoonstelling zal te zien zijn bij RADIUS Centrum voor Hedendaagse Kunst en Ecologie, Delft, 2022. Ze werkte tevens mee aan verschillende publicaties, zoals The Dent of Walter Umenhofer (2015). Mascini woont en werkt in Amsterdam.

Tentoonstelling over non-linaire tijd

Ray vormt onderdeel van de tentoonstelling No Linear Fucking Time *, een tentoonstelling met bijeenkomsten, een online publicatie en een symposium, die de dominante lineaire opvatting van tijd bevragen en voorstellen doen voor alternatieve vormen van leefbare tijd.
De tentoonstelling is samengesteld door Rachael Rakes, BAK’s curator Public Practice, samen met kunstenaars-gesprekspartners Femke Herregraven, Jumana Manna en Claudia Martínez Garay, evenals schrijver Amelia Groom.
Het project brengt een breed scala aan kunstenaars en cultuurbeoefenaars samen die verschillende schalen, ritmes en opvattingen van temporele ervaring onderzoeken. Hoe kan kijken naar en werken met alternatieven voor lineaire, progressieve en globaal gesynchroniseerde tijd bijdragen aan een meerstemmiger en duurzamer bestaan? De tentoonstelling stelt dat als tijd een homogeniserende imperiale kracht is geweest, het anders kijken naar tijd aan de basis kan liggen van een anti-koloniaal heden. De kunstenaars in de tentoonstelling houden zich allen bezig met kritische opvattingen van tijd in hun werk, via media als tekenen, schilderen, gemaakte en gevonden objecten, machines, documentaires en bewegend beeld, en een variëteit aan creatieve beeldende en talige uitingen.

*Voor meer informatie over de titel van deze tentoonstelling, zie deze pagina van BAK.

Over BAK
BAK, basis voor actuele kunst, is een toonaangevende internationale beeldende kunstinstelling, die sinds 2000 is gevestigd in Utrecht. BAK werkt op het snijvlak van hedendaagse kunst, kennisproductie en maatschappij, en is een basis voor kunst die niet gaat om ‘making things’, maar juist om ‘making things happen’: hoe kunnen kunst en kunstenaars bijdragen aan sociale verandering? Met deze missie in gedachten brengt BAK kunst, kennis/wetenschap en sociale actie bijeen om met haar publiek de wereld anders vorm te geven. Dit doet zij door publieke programmering en het maken van tentoonstellingen te combineren met onderzoek, onderwijs, kennisdeling en talentontwikkeling, op lokaal, nationaal en internationaal niveau. BAK werkt samen met tientallen maatschappelijke en culturele organisaties, initiatieven en collectieven en bereikt een grote diversiteit aan groepen en individuen.

De realisatie van dit project is mogelijk gemaakt door financiële steun van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; de Gemeente Utrecht; en Stichting Zabawas, Den Haag. BAK's belangrijkste partner op het gebied van onderwijs en onderzoek is HKU Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Utrecht.

Praktische informatie

Ray is gratis te bezichtigen van 19 maart tot en met 22 mei 2022.
Adres: Sint-Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 36, 3512 PH, Utrecht

Bezichtigingstijden:*
Woensdag–vrijdag, 13:00–17:00 uur
Zaterdag, 12:00–16:00 uur
Zondag, 14:00–16:00 uur

* Installatie in de kathedraal gesloten voor publiek:
25 maart 2022
15 april 2022
16 april 2022
22 april 2022
19 mei 2022 na 15.30 uur