Voorwerpen van Anna Pauwlona in de schatkamer

Collectie & bibliotheek

Onze collectie is opgebouwd uit zeven deelcollecties, te weten beeldhouwkunst, schilderkunst, handschriften en oude drukken, textilia, edelsmeedkunst, een cultuurhistorische collectie en een collectie herinneringsverhalen.

Samen vormen zij de belangrijkste kunst- en cultuurhistorische collectie van het christelijk erfgoed in Nederland. Het belang van de collectie ligt zowel in de individuele objecten, als in de samenhang en breedte van de collectie. Kijk voor meer informatie over de collectie in het collectieplan 2021-2024. Bezoek onze catalogus voor een specifiek object of boek.

Uit de collectie

Bibliotheek Museum Catharijneconvent

De bibliotheek van Museum Catharijneconvent bevat ruim 45.000 boeken, tijdschriften en artikelen die betrekking hebben op de kunst- en kerkgeschiedenis van Nederland en aangrenzende gebieden. U vindt er ook alle publicaties van het museum en meer informatie over de tentoonstellingen en de museumcollectie

Boeken inzien
Iedere dinsdag, donderdag en vrijdag kunt u op afspraak terecht in onze bibliotheek. Alvast zien wat we in huis hebben? Via de catalogus doorzoekt u de collectie.

Om een afspraak te maken mailt u naar: bibliotheek@catharijneconvent.nl

Kostbare werken
De kostbare werken (d.w.z. handschriften, incunabelen, postincunabelen en oude drukken) bevinden zich niet in de openbaar toegankelijke bibliotheek. Neem hiervoor contact op met de afdeling Collectiebeheer of bel 030-231 38 35.

Beeldmateriaal downloaden

Van een aanzienlijk deel van de collectie van Museum Catharijneconvent is gratis en rechtenvrij beeldmateriaal in hoge resolutie te downloaden. U vindt de beschikbare afbeelding in de catalogus.

Bij gebruik van de afbeeldingen in publicaties verzoeken wij u wel om de creditline te gebruiken die bij de afbeelding wordt vermeld. Ook ontvangen we graag een exemplaar van de publicatie voor de bibliotheek, op het adres Museum Catharijneconvent, Bibliotheek, Zuilenstraat 8, 3512 NC Utrecht.

Voor een foto van een werk waarvan geen goede opname beschikbaar is, kunt u contact opnemen met Maartje de Jong, of bel 030-2313835