Interieur van de Oude Kerk te Amsterdam, Hendrik van Streek

Veiligheid in kerk en klooster

Kerken en kloosters herbergen historische interieurs en bijzondere kunstvoorwerpen. Veel kerken en kloosters zetten hun deuren open voor kerkgangers en bezoekers. Daarom is het belangrijk om na te denken over de veiligheid van uw erfgoed.

Veiligheid

Veiligheid is een breed begrip, het gaat bijvoorbeeld om:

  • Voorkomen van calamiteiten
  • Actieplan voor het geval zich toch calamiteiten voordoen (brand, diefstal, waterschade, vandalisme)
  • Zorgdragen voor de juiste kennis over beheer en behoud van historische collecties

De veiligheid verhogen hoeft niet duur te zijn. Simpele maatregelen hebben een groot effect. Wilt u de veiligheid in uw kerk of klooster eens onder de loep nemen? Vraag dan het Handboek Beheer en Behoud aan via info@vbmk.nl of download het hoofdstuk over veiligheid hier. Extra informatie over brandveiligheid in kerken vindt u hier. U kunt ook gebruik maken van de kerkrisicocheck. Met deze (anonieme) check krijgt u inzicht in de veiligheidssituatie in uw kerk of klooster en bovendien advies op maat om de veiligheid te vergroten.