Live online museumlessen

Live online museumlessen

Een museumbezoek is natuurlijk een bijzondere ervaring voor scholieren. Nu het niet mogelijk is om met leerlingen op pad te gaan, biedt Museum Catharijneconvent live online lessen vanuit het museum.

Hieronder staan alle beschikbare programma's. Voor meer infomatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Femke Lockefeer en Caroline van Rhijn. De kosten bedragen per programma € 110 per 30 leerlingen.

Live vanuit het museum: Identiteit, imago en respect

Geschikt voor VMBO/HAVO/VWO alle leerjaren
Duur programma: 3 delig, totaal 170 minuten

Deel 1: 40 minuten online instructieles.
Deel 2: 1,5 uur zelfstandig werken aan kunstopdracht, zonder begeleiding van de museumdocent
Deel 3: 40 minuten online reflectieles.
De verschillende onderdelen kunnen op 1 dag worden gepland, of op verschillende dagen.

Hoe zie jij jezelf? Hoe zien anderen jou? Wat bepaalt jouw identiteit? Wat bepaalt jouw beeld van anderen? Deze online lessen met maakopdracht staan in het teken van identiteit, vooroordelen en racisme. Leerlingen bekijken verschillende kunstwerken in het museum en actuele onderwerpen en bespreken hoe hen dat aan het denken zet over de eigen identiteit en blik op anderen. In de zelfstandige opdracht gaan leerlingen een beeld creëren bij hun eigen identiteit; hoe zien zij zichzelf en wat is daar bepalend in? Vervolgens gaan ze dit spiegelen bij klasgenoten en mensen die hen goed kennen. Komt hun zelfbeeld overeen met het beeld dat anderen van hen hebben? Wat bepaalt eigenlijk jouw identiteit en imago?

Live online: Kijken is een kunst

Geschikt voor: HAVO/VWO bovenbouw en eindexamenleerlingen kunst algemeen [eindterm 1 domein A]

Duur: 40 minuten

Leerlingen oefenen tijdens deze online les in kunstbeschouwing. Voorstelling, inhoud, vormgeving en materiaal komen aan bod door samen aandachtig naar kunst uit de collectie van het museum te kijken. Los van de vaardigheden die de leerlingen in het examen kunst algemeen moeten kunnen toepassen zullen ze vertrouwend op hun eigen observaties, ontvankelijk voor de gedachten van anderen, inzichten ontwikkelen over kunst èn andere zaken. Zoals verbanden tussen de kunstwerken en henzelf, religie en gebruiken. Daarnaast maken de leerlingen kennis met de religieuze rol van een kunstwerk. Het kijken wordt aan de hand van verschillende methodieken begeleid, denk aan Visual Thinking Strategies en de het maken van een kunstanalyse. Deze les is met een museumdocent, maar niet vanuit het museum.

Live vanuit het museum: Luther en Calvijn

Geschikt voor HAVO/VWO bovenbouw en eindexamenleerlingen kunst algemeen [burgerlijke cultuur 17e eeuw, reformatie] en leerlingen geschiedenis.

Duur: 40 minuten

Luther... Calvijn... Wie zijn deze mannen nou precies? Wat zijn verschillen en overeenkomsten en hoe zit dat met die beeldenstorm? In deze online les vanuit het museum verplaatsen leerlingen zich in de positie van Luther, Calvijn en hun tijdsgenoten aan de hand van bijzondere kunsthistorische objecten. Ze worden uitgedaagd deze te spiegelen aan hun eigen, hedendaagse perspectief. Leerlingen maken kennis met en passen kennis toe en ontwikkelen een rijk en genuanceerd beeld van Luther, Calvijn en de Reformatie.