VO scholieren in kloostergang - Foto: Lilian van Rooij

Middeleeuwse selfies

Wandelend door het eeuwenoude klooster zie je honderden verschillende mensen langskomen. Eigenlijk een grote verzameling middeleeuwse selfies. Waarom zijn ze op die manier verbeeld? Wat zegt zo’n beeld over iemand? In deze interactieve museumles gaan leerlingen aan de hand van de collectie op zoek naar hun eigen identiteit en hoe je die kunt verbeelden. Met de kunstwerken in het museum als inspiratiebron gaan ze aan de slag met creatieve opdrachten.

In het kader van burgerschap gaan leerlingen met elkaar in gesprek over identiteit. Dit doen ze aan de hand van korte (teken)opdrachten waarbij de kunst en verhalen in het museum het uitgangspunt vormen. Ze leren zichzelf en hun klasgenoten beter kennen door naar kunst te kijken. Ook leren ze beelden en ideeën aan elkaar te koppelen. De leerlingen en hun belevingswereld vormen in dit creatieve programma steeds het uitgangspunt.

Praktische informatie

  • Tijdsduur: 60 minuten (excl. ontvangst en afscheid)
  • Doelgroep: havo/vwo bovenbouw
  • Groepsgrootte: maximaal 15 leerlingen per museumdocent
  • Kosten: € 55,- per 15 leerlingen
  • Aansluiting bij curriculum: leerdoelen binnen de beeldende vakken, CKV, Geschiedenis, Godsdienst/Levensbeschouwing, Kunst en cultuur
  • Reserveren: via ons online boekingssysteem (zie knop hieronder)