header-laag-ABM-g00136_01.jpg
ANBI en Geefwet

Profiteer van uw schenking

Stichting Museum Catharijneconvent, de Vereniging Vrienden van Museum Catharijneconvent en Stichting Fonds Museum Catharijneconvent zijn de door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status). Hierdoor komen schenkingen, legaten en erfstellingen volledig ten goede aan het museum en geniet u als gever een aantal fiscale voordelen.

Formulier schenkingen

Sinds 1 januari 2014 is een notariële akte niet meer verplicht en kunt u uw schenking ook vastleggen in een schriftelijke overeenkomst tussen u en het museum. U kunt op deze manier ook een kunstwerk schenken. Onderstaand kunt u de overeenkomst en indien u dat wenst het formulier automatische incasso van uw schenking downloaden, invullen en ondertekend toesturen aan Fonds Museum Catharijneconvent. Het 'exemplaar voor de schenker' kunt u zelf houden. U ontvangt uw exemplaar van de overeenkomst vervolgens door het museum ingevuld en ondertekend retour.

Fonds Museum Catharijneconvent
Antwoordnummer 9161
3500 ZA Utrecht

Hoe werkt de Geefwet

Een belastingplichtige mag 1,25 keer het bedrag van de gedane gift opgeven voor giftenaftrek. Deze extra aftrek, de multiplier, wordt toegepast over maximaal € 5.000,- van de aan culturele instellingen gedane giften per jaar. Het exacte voordeel hangt af van uw IB (inkomstenbelasting) -tarief.

Het beloningsbeleid ANBI
De Vereniging Vrienden en het Fonds Museum Catharijneconvent hebben geen personeel, dus ook geen beloningsbeleid. Medewerkers van het museum werken aan fondsenwerving en werving van vrienden. Zij worden beloond volgens de CAO van de Rijksmusea.

Verslaglegging activiteiten en financiële verantwoording
Verslaglegging van de uitgevoerde activiteiten van Stichting Museum Catharijneconvent, de Vereniging Vrienden van Museum Catharijneconvent het Stichting Fonds Museum Catharijneconvent vindt u in het jaarverslag, evenals de financiële verantwoording van Stichting Museum Catharijneconvent en Stichting Fonds Museum Catharijneconvent. Meer informatie over de doelstellingen van het Fonds vindt u in de beleidsnotitie: Kernwaarden en doelstellingen Particuliere Fondsenwerving 2017-2020. Deze kunt u opvragen via info@catharijneconvent.nl

Financiele gegevens

 • Stichting Museum Catharijneconvent:
  RSIN/Fiscaal nummer: 803577242 / KvK:41187306
 • Vereniging Vrienden van Museum Catharijneconvent:
  RSIN/Fiscaal nummer: 816107646 / KvK: 40477041
 • Stichting Fonds Museum Catharijneconvent:
  RSIN/Fiscaal nummer: 8506 17 492 / KvK: 52829367
 • Bankrekening 1554.35.523 (Rabobank, Utrecht)
  Iban: NL35RABO0155435523 / BIC: RABONL2U
  Fiscaal nummer: 8506 17 492
  Kamer van Koophandel: 52829367