Klooster Museum Catharijneconvent

Klooster

Museum Catharijneconvent is gehuisvest in een middeleeuws kloostergebouw. In deze rondleiding leren uw leerlingen meer over het gebruik van dit bijzondere gebouw door de eeuwen heen. Uw leerlingen ontdekken de functies van deze plek, vroeger en nu. Aan de hand van de vele kunstobjecten worden de leerlingen uitgedaagd hun eigen betekenis aan het gebouw te geven.

Het project sluit nauw aan bij het Kunst (algemeen)-subdomein Cultuur van de kerk. Bovendien is het geschikt voor de vakken Godsdienst en Levensbeschouwing, CKV en Geschiedenis. Het lespakket Rondje klooster laat leerlingen kennismaken met: de rol van het christelijk geloof in de Middeleeuwen; aspecten van middeleeuwse kunst en cultuur in aansluiting op het thema Cultuur van de kerk; de belevingswereld van de middeleeuwse mens en kloosterling in het bijzonder; de Johannieter Orde en de (bouw)geschiedenis van hun Utrechtse Catharijneconvent; middeleeuwse bronnen.

Praktische informatie

De museumles duurt een uur en de klas wordt opgedeeld in groepen van 15 leerlingen. Voor meer informatie of om aan te melden neemt u contact op met de coördinator groepsbezoek.

Voor meer informatie over lespakketten, kijkwijzers of infobladen kunt u contact opnemen met de afdeling educatie via rondleidingen@catharijneconvent.nl of bel 030 231 38 35.

Goed om te weten: bij annulering binnen 48 voor uw geplande bezoek zijn wij genoodzaakt om de kosten voor de geboekte rondleidingen in rekening te brengen.