Canon_campagnebeeld_header_laag.jpg

Canon van Nederland

Vanaf 24 oktober werken Nederlandse musea samen om met elkaar de geschiedenis van Nederland te laten zien. Onder de vlag van de Canon van Nederland plaatsen de musea topstukken in de eigen presentatie in de schijnwerpers. Ook ons museum doet mee.

Door het hele land

De lancering van het netwerk is een vervolg op de opening van de Canon van Nederland in het Nederlands Openluchtmuseum waar sinds 23 september een overzicht te zien is van de geschiedenis van Nederland. Museum Catharijneconvent neemt als een van de eerste musea deel aan het Canonnetwerk. De komende jaren sluiten musea uit alle twaalf provincies aan met voorwerpen die onmisbaar zijn om de Canon van Nederland te verbeelden. De bijzondere topstukken van dit museum en de andere musea zijn vanaf 24 oktober te vinden in de musea en op www.canonvannederland.nl.

Oog in oog met de geschiedenis

In de vaste collectie

In onze vaste collectie vindt u iconische topstukken van de Nederlandse geschiedenis. Deze duidelijk gemarkeerder kunstwerken laten u direct oog in oog staan met de geschiedenis. Samen zorgen de historische voorwerpen voor een verdere inkleuring van de Canonvensters en belichten zij daarbij verschillende invalshoeken van het verleden. Welke topstukken dit in ons museum zijn ziet u hieronder.

Willibrord komt aan in Nederland

Op deze geborduurde strook – een zogenaamd aurifries – wordt de aankomst in Nederland van Willibrord in het jaar 690 voorgesteld. De baardeloze bisschop, met een kruisstaf in zijn linkerhand, verlaat zojuist het schip. Achter hem zijn nog drie van zijn volgelingen zichtbaar. Dit aurifries getuigt van de grote verering van Willibrord in de 16e eeuw, toen dit zeer kostbare borduurwerk werd gemaakt. De aurifries is geselecteerd voor de Canon van Nederland omdat deze een van de verhalen verbeeldt van het venster Willibrord.

 

Sint Maarten vernielt afgodsbeelden

Volgens een legende is dit de hamer waarmee Martinus van Tours, ofwel Sint-Maarten, de duivel heeft geslagen en afgodsbeelden heeft vernield. Sint-Maarten zette zich in de vierde eeuw als bisschop van Tours in voor de verspreiding van het christendom in het westelijke deel van Europa. Hij stichtte een klooster en verschillende kerken. Al gauw na zijn dood in 397 werd hij vereerd als beschermheilige van de armen. De hamer is geselecteerd voor de Canon van Nederland omdat deze een van de verhalen verbeeldt van het venster Willibrord. De hamer is tot en met 28 januari te zien op de tentoonstelling Luther.

Bekijk iconische topstukken van de Nederlandse geschiedenis

Een eerwaardige bewaarplaats

In de zeventiende eeuw is de gereformeerde kerk de enige kerk die door de regering wordt erkend. De protestanten gooien alle katholieke gebruiken overboord en halen alle pracht en praal uit hun kerken. Alleen de Bijbel, het Woord van God, telt nog. Deze kist is speciaal gemaakt om de oorspronkelijke manuscripten en het eerste exemplaar van de Statenvertaling te bewaren. Het tekent de bijna heilige status van het geschreven Woord. De kist is geselecteerd voor de Canon van Nederland omdat deze een van de verhalen verbeeldt van het venster De Statenbijbel. 

 

Een monnik uit Wittenberg opent het debat

De monnik Luther zoekt naar God. Hij bestudeert de Bijbel en wil hier graag over debatteren. Op 31 oktober 1517 slaat hij vijfennegentig stellingen, geschreven in het Latijn, aan op de deur van de Slotkapel in Wittenberg (Duitsland). Dat is het symbolische begin van wat wij nu de Reformatie noemen, die tot op de dag van vandaag haar stempel drukt op onze samenleving. Lucas Cranach heeft zijn vriend Luther geschilderd in 1546, Luthers sterfjaar. Dit portret van Luther is geselecteerd voor de Canon van Nederland omdat deze een van de verhalen verbeeldt van het venster De Beeldenstorm. Het schilderij is tot en met 28 januari te zien op de tentoonstelling Luther

Ontsnapt aan de Beeldenstorm

Puin van de Beeldenstorm

In 1566 woedt de Beeldenstorm in de Nederlanden. Veel kerken en kloosters worden ontdaan van hun katholieke symbolen: heiligenbeelden en schilderijen.  Deze Christuskop, die is opgebaggerd uit de Maas bij Ravenstein (NB), toont de gewelddadige vernielingen. De kerken worden daarna gebruikt voor de gereformeerde eredienst waarin Gods Woord centraal staat. De Beeldenstorm leidt uiteindelijk mede tot de Opstand tegen het katholieke Spanje. De Christuskop is geselecteerd voor de Canon van Nederland omdat deze een van de verhalen verbeeldt van het venster De Beeldenstorm.

Deelnemers Canonnetwerk

De iconische topstukken zijn te zien in het Amsterdam Museum, Het Scheepvaartmuseum, Hunebedcentrum, Museum Catharijneconvent, Museum Prinsenhof Delft, Nationaal Militair Museum, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Rijksmuseum van Oudheden en het Tropenmuseum. Het Allard Pierson Museum, Rijksmuseum in Amsterdam en de website www.entoen.nu dragen bij met content, programmering, onderzoek en advies. Het netwerk is een initiatief van het Nederlands Openluchtmuseum en wordt mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds, K.F. Hein Fonds en de Gravin van Bylandt Stichting.