bloemaert-header-laag.jpg

De Kruisiging

Lange tijd stond het meesterstuk met de Kruisiging van de Utrechtse schilder Abraham Bloemaert (1566-1651) uit 1629 vanwege de slechte staat waarin het verkeerde in het depot. Een fundraisingactie heeft het mogelijk gemaakt het schilderij te laten restaureren. Vanaf Goede Vrijdag is het weer in het museum te bewonderen.

Hollands realisme

Het imposante werk van Abraham Bloemaert is een uniek stuk in de museumcollectie. De kracht van het werk ligt in de indringende atmosfeer die Bloemaert bereikt door de kleur van de lucht van inktzwart naar lichtblauw te laten verlopen. De donkere lucht symboliseert de zonde die verdreven wordt door het offer van Christus. Bloemaert verbindt de symboliek met Hollands realisme. De duisternis wordt in dit schilderij veroorzaakt door een onweerswolk, die de hele scène belicht.

Altaarstuk

Gezien het imposante, staande formaat en het onderwerp wordt wel vermoed dat het een altaarstuk is geweest voor een katholieke schuilkerk in Utrecht of Holland. De rooms-katholieken waren, onder calvinistisch bewind, in deze jaren bezig weer min of meer permanente kerken in te richten, al moesten het dan schuilkerken zijn. Gegeven de datering 1629 zou dit schilderij een vroeg voorbeeld zijn van een dergelijk altaarstuk.

Vanaf Goede Vrijdag weer in volle glorie in het museum te bewonderen

Fundraising

Er was in totaal een bedrag van € 35.000 nodig om dit uitzonderlijke schilderij weer in volle pracht in het museum te kunnen tonen. Om deze som bijeen te brengen, is Museum Catharijneconvent voor de eerste maal in haar geschiedenis een fundraisingactie gestart. Deze bleek zeer succesvol. Dankzij gulle bijdragen van tientallen particulieren en diverse fondsen was het bedrag binnen korte tijd samengebracht.

Goed gezelschap

De restauratie heeft verschillende maanden in beslag genomen. Met behulp van de modernste restauratietechnieken heeft Caroline van der Elst het schilderij weer in ere hersteld. De Kruisiging krijgt vanaf Goede Vrijdag een speciale plek in het museum. Er is een zaal gewijd aan de Utrechtse schilder, waar De Kruisiging samen met de Vier Kerkvaders en andere schilderijen van de hand van Bloemaert de hoofdrol speelt.

Steun het museum!

Museum Catharijneconvent zou niet bestaan zonder steun van particulieren. Deze steun maakt het mogelijk om mooie tentoonstelingen en publicaties te maken, educatieve projecten op te zetten, restauraties en onderzoek te verrichten en om belangrijke aankopen te doen. Iedere vorm van steun, groot of klein is van harte welkom! Hier vindt u alle informatie.