header_hoog_vrede_maant_de_kerken_tot_verdraagzaamheid_RMCC_s00048_01.jpg

Ons verhaal

Religiestress

Hoe tolerant zijn we eigenlijk?

Hoofddoekjes, koopzondagen en weigerambtenaren, Nederland wordt al eeuwenlang geroemd om zijn religieuze tolerantie. Sinds jaar en dag leven we in een land met een grote verscheidenheid aan culturen en religies. Die verschillende geloofsstromingen hebben lang niet altijd in pais en vree naast elkaar geleefd, al doen de geschiedenisboekjes ons dat soms wel geloven.

Een veelheid aan kerken

De Nederlandse tolerantie is door de tijd heen wel wat geflatteerd weergegeven

Waar het is begonnen...

Nadat men eeuwenlang verenigd is geweest in het rooms-katholicisme komen aan het eind van de Middeleeuwen grote verschillen in geloofsopvattingen aan het licht. In de zeventiende eeuw, de Gouden Eeuw in Nederland, lijken die verschillende geloofsrichtingen het slecht met elkaar te kunnen vinden. De diverse geloofsrichtingen moeten leren met elkaar samen te leven. Dit is waar onze veelgeroemde tolerantie begint, maar tolererantie gaat niet zonder slag of stoot.

't licht is op den kandelaer gestelt

tlicht-is-op-den-kandelaar-RMCC-s00010_01.jpg

Hier ziet u de voormannen van de Reformatie, met in het midden Luther en Calvijn. Op de tafel ligt de Bijbel, verlicht door een brandende kaars. Op de voorgrond staan van links naar rechts een bisschop, een jezuïet, een duivel in de gedaante van een salamander, een paus en een monnik met een wijwaterkwast. Zij proberen tevergeefs het licht (het nieuwe geloof) uit te blazen.

Vrede is soms ver te zoeken

Juist in Nederlands’ beroemde Gouden Eeuw,  als de spreekwoordelijke tolerantie lijkt te beginnen, is aanvankelijk de verdraagzaamheid zoek. Het protestantisme is de staatsgodsdienst. Katholieken, lutheranen, doopsgezinden en joden wordt oogluikend toegestaan hun godsdienst te belijden. Maar zij krijgen geen toegang tot publieke functies.

Kijk hier hoe de vrede de kerken vermaant tot verdraagzaamheid

We hebben er allemaal een mening over

Religiestress?

Tolerantie is tot op de dag van vandaag een actueel thema. Opnieuw verandert ons religieuze landschap. En? Hoe staat het met uw religiestress?