Cunera-2.jpg

Ons verhaal

Cunera van Rhenen

Gewurgd met haar eigen halsdoek

Op 13 juni 2015 vond in Rhenen de jaarlijkse Cuneradag plaats. Speciaal voor deze gelegenheid is de Cunerastrip gepresenteerd. Een mooie gelegenheid om het bijzondere en gruwelijke verhaal van deze vroegchristelijke martelares voor het voetlicht te brengen. 

Martelares van het geloof

Vrouwen die in het vroege christendom volhardden in hun geloof moesten dit vaak bekopen met de dood. Cunera († na 453) is zo'n martelares. Zij ontkomt in eerste instantie aan een moordpartij en kan nog lange tijd haar vrome leven leiden, onder bescherming van een bewonderaar. Totdat Cunera's vroomheid jaloezie opwerkt van diens vrouw...

Of Cunera echt bestaan heeft, weten we niet

Op bedevaartstocht

Volgens de legende gaat de vrome Cunera mee op bedevaartstocht als gezellin van Ursula. Cunera reist mee naar Rome met Ursula en nog vele andere maagden en pelgrims. Wanneer de Schotse prinses Cunera op bedevaartsreis vertrekt, geven haar ouders haar volgens de legende onderstaande omslagdoek. Het is een linnen weefsel, gemaakt door de Kopten. Op de terugreis worden de maagden echter bij Keulen overvallen door de Hunnen. Cunera ontsnapt en vindt bescherming bij de heer van Rhenen.

Wurgdoek van de heilige Cunera, Koptisch, 4e eeuw, OKM t65

Een echtheidsverklaring

Schedula.jpg

Bij de halsdoek behoren twee 'schedulae' of echtheisverklaringen, waarvan u er hierboven een ziet. Voor de restauratie in 1972 droeg de halsdoek roest- en bloedvlekken, waaruit blijkt dat deze in de loop van de 14e eeuw gebruikt werd om er zieken en gebrekkigen mee aan te raken in de hoop op genezing.

Toen de heer in het jaar 454 een keer op jacht was, werd ze door koningin Alunda en haar kamenier gewurgd!

Een jaloerse vrouw

De heer van Rhenen neemt Cunera mee naar zijn kasteel. Ze wordt het hoofd van het huishouden en krijgt de sleutel van de schatkist, waarmee ze feitelijk de politieke macht heeft als de heer van huis is. De heer is hiervan onder de indruk, tot grote jaloezie van zijn vrouw. Wanneer hij op jacht is, wurgt zij Cunera met de halsdoek. Toen de koning terugkeerde weigerden de paarden de stal binnen te gaan, en zo werd haar graf gevonden.

In bewaring

Enkele eeuwen later liet Willibrord het graf openen en vond de wurgdoek nog helemaal intact om haar hals. Aan het eind van de veertiende eeuw krijgt de verering een nieuwe impuls. Omdat Cunera gewurgd was en in een paardenstal begraven, werd ze aangeroepen tegen keelaandoeningen en bij veeziekten. Bij de overgang van Rhenen naar de Hervorming werd de wurgdoek meegenomen naar Den Bosch. Later kwam deze in het bezit van de Oud-Katholieke Kerk, die ze aan Museum Catharijneconvent in bewaring heeft gegeven.