detail-parels-textiel_U7V0dN3.jpg

Textilia

De collectie kerkelijke textilia in het museum is een van de belangrijkste collecties ter wereld. De kwantiteit en de kwaliteit van Noord-Nederlandse laatmiddeleeuwse borduursels kent zijn weerga niet. Binnen deze kerncollectie onderscheidt het museum verschillende deelverzamelingen.

De koorkap van David van Bourgondiƫ is een absoluut hoogtepunt

Deelverzamelingen

  • Textielfragmenten, een collectie van (inter)nationaal belang die regelmatig door onderzoekers uit binnen- en buitenland bezocht wordt.
  • Borduurwerk, waarin de verzameling Nederlands kerkelijk borduurwerk uit de vijftiende- en zestiende eeuw wereldwijd als referentiecollectie functioneert.
  • Complete liturgische gewaden met toebehoren, die zowel middeleeuws materiaal bevat als paramenten uit de achttiende, negentiende en vroegtwintigste eeuw.