herinneringsverhalen-kerst-header_9UwAHrn.jpg

Herinneringsverhalen

Sinds 2008 verzamelt het museum op projectmatige basis, namelijk in het kader van tentoonstellingsprojecten, getuigenissen van de (persoonlijke) beleving van het christelijk geloof in de 20e en 21e eeuw. De collectie bestaat inmiddels uit oral history interviews, audio- en videoportretten en geschreven herinneringsverhalen rond de thema’s pelgrimeren, de rol van de vrouw in de kerk, Macedoniërs in Nederland, engelen, naastenliefde en kerst.

De herinneringen dateren uit de jaren 1920 tot en met 2015.

20e- en 21e-eeuw

De urgentie voor collectievorming op het gebied van herinneringsverhalen uit de 20e- en 21e-eeuw is hoog. Deze verhalen kunnen we immers nu nog vastleggen. Door ontkerkelijking en secularisering wordt het aantal mensen dat uit de eerste hand over hun ervaringen kan vertellen steeds kleiner. Bovendien is er grote behoefte in het erfgoedveld om concrete stappen te zetten op het gebied van het verzamelen en ontsluiten van en het doen van onderzoek naar immaterieel erfgoed. Het is bij uitstek een onderwerp waarbij de samenwerking tussen musea en kennisinstellingen en niet te vergeten het publiek van grote betekenis is.