engel-uit-kerststal.jpg

Cultuurhistorische collectie

Devotionalia zijn kleine religieuze gebruiksvoorwerpen die in katholieke en protestantse huisgezinnen werden en worden gebruikt. Het gaat om een grote variëteit aan voorwerpen. Denkt u bijvoorbeeld aan medailles, bidsnoeren, huiszegens, huiskamerbeelden en kerstgroepen, kruisen, herinneringen aan doop en geboorte, wijwatervaatjes, zendingsbusjes, schoolplaten, bijbeltjes en gezangbundels, belijdenisplaten en zondagsschoolmateriaal.

De Napolitaanse kerstgroep bevat ruim zestig figuren.

Napolitaanse kerststal

Museum Catharijneconvent herbergt de fraaiste en rijkste collectie zeventiende- en achttiende-eeuwse devotieprenten. Ook de achttiende-eeuwse Napolitaanse kerststal vormt een hoogtepunt van de collectie devotionalia. De kerstgroep is een unicum in Nederland en bevat ruim zestig figuren. De aankoop van 29 Napolitaanse figuren uit het einde van de achttiende en begin van de negentiende eeuw completeert het ensemble tot een van de grootste Napolitaanse kerstgroepen in Noordwest-Europees museaal bezit.