header-laag-onze-experts-ABM-bs00603b_01.jpg

Onze experts

Hier leest u meer over de erfgoedspecialisten en conservatoren van Museum Catharijneconvent.

Anique de Kruijf

Anique is hoofd van de afdeling Erfgoed in kerken en Kloosters. Het grensvlak tussen kunst en religie kan op haar grootste interesse rekenen. Ze schreef haar proefschrift dan ook over de omvangrijke reliekschat van de Utrechtse Gertrudiskathedraal. Nu werkt zij exclusief voor de bisdommen Rotterdam en Haarlem-Amsterdam. Daar begeleidt ze kerksluitingen om te zorgen dat de religieuze voorwerpen de aandacht krijgen die ze verdienen.

Anite Haverkamp

Anite is historicus en de eerste endowed museumeducator van Nederland. Zij is inhoudelijk verantwoordelijk voor de presentatie Feest! Weet wat je viert en de jaarlijkse tentoonstellingen Huis van Sinterklaas en Beleef het kerstverhaal. Haar uitdaging is om informatie over mooie, en soms ingewikkelde voorwerpen en verhalen uit de collectie van het museum geschikt te maken voor iedereen.

Annabel Dijkema

Annabel is junior conservator Middeleeuwen. Ze studeerde kunstgeschiedenis in Utrecht en Amsterdam en is afgestudeerd op een onderzoek naar middeleeuwse muurschilderingen. In Museum Catharijneconvent werkte ze mee aan de tentoonstellingen Ontsnapt aan de Beeldenstorm, middeleeuwse beeldhouwkunst (2012) en Het geheim van de Middeleeuwen in gouddraad en zijde (2015).

Inge Schriemer

Inge is conservator. Ze studeerde kunstgeschiedenis in Groningen. De rooms-katholieke kunstvoorwerpen en devotionalia uit de collectie vallen onder haar hoede. Met veel plezier werkte zij mee aan tentoonstellingen als Allemaal Engelen (2008) en Vrouwen voor het Voetlicht (2012). Op dit moment werkt ze aan de tentoonstelling over Franciscus van Assisi, die in het voorjaar van 2016 opent.

Joost van Hest

Joost studeerde kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit. Na voor de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland te hebben gewerkt, gaf hij kunstonderricht en werkte hij in de monumentensector. Tegelijk publiceerde hij over religieuze kunst en architectuur. Nu richt hij zich op het documenteren en waarderen van het kloosterlijk erfgoed. Het leven van religieuzen toen en nu staat daarbij centraal.

Marco Blokhuis

Marco is erfgoedspecialist voor het protestantisme. Hij richt zich met name op het erfgoed in kerkgebouwen van de Protestantse Kerk in Nederland, Algemene Doopsgezinde Sociëteit, Remonstrantse Broederschap en de Christelijke Gereformeerde Kerken. Beheerders van protestants erfgoed kunnen met vragen bij hem terecht. Daarnaast verricht hij ook werkzaamheden voor de bisdommen Haarlem-Amsterdam, Groningen-Leeuwarden en Breda.

Marije de Nood

Marije is educator en conservator van cultuurhistorische tentoonstellingen met veel aandacht voor publieksparticipatie. Zij studeerde kunstgeschiedenis in Utrecht en volgde de onderzoeksmaster Kunst- en Cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is verantwoordelijk voor Catharijneverhalen en voor de verdere ontwikkeling van het collectioneren, ontsluiten en onderzoeken van immaterieel religieus erfgoed.

Micha Leeflang

Micha is conservator Middeleeuwen. Zij is verantwoordelijk voor de collectie manuscripten, vijftiende- en zestiende-eeuwse schilderijen, beeldhouwkunst en liturgisch textiel. Daarnaast is zij expert op het gebied van het technisch onderzoek naar kunstobjecten. Zij schreef haar proefschrift dan ook over de werkplaatspraktijken van de Antwerpse schilder Joos van Cleve (ca. 1485/90-1540/41).

Pia Verhoeven

Pia studeerde kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Daarna werkte zij dertien jaar voor de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland als inventarisator en wetenschappelijk medewerker. Als erfgoedspecialist documenteert en waardeert zij nu met name het erfgoed van het Aartsbisdom Utrecht en de religieuze ordes en congregaties. Daarnaast adviseert ze de kerkelijke eigenaars op het gebied van beheer, behoud en herbestemming.

Richard de Beer

Richard is consulent/conservator van het oudkatholiek erfgoed in Museum Catharijneconvent. Hij is vraagbaak voor de Oud-Katholieke kerken in het land en aanspreekpunt voor de Oud-Katholieke collectie in het museum. Daarnaast publiceert hij regelmatig over het kerkelijk erfgoed, geeft lezingen en weet anderen voor dit onderwerp enthousiast te maken.

Tanja Kootte

Tanja is J.G. van Oord Jzn. conservator voor het Nederlands protestantisme. Zij studeerde geschiedenis en kunstgeschiedenis in Leiden. De protestantse verzameling van het museum valt onder haar hoede. Tanja heeft veel tentoonstellingen gemaakt zoals in 2014 Thuis in de Bijbel. Oude meesters, grote verhalen. En wat is er mooier dan te werken aan een expositie ter gelegenheid van 500 jaar Reformatie (1517-2017)? 

Margriet Kwakernaak

Margriet heeft de opleidingen meubelrestauratie en kunstgeschiedenis afgerond.  Toegepaste kunst heeft haar interesse vanwege de dubbele rol van deze voorwerpen, enerzijds als gebruiksvoorwerp en anderzijds als kunstobject. Als medewerker erfgoed in Kerken en Kloosters werkt zij voor de bisdommen Rotterdam en Haarlem-Amsterdam waar zij de religieuze voorwerpen inventariseert en kerksluitingen begeleidt zodat  de objecten de waardering krijgen die ze verdienen