header-laag-doopschaal-SPKK-m00180_01.jpg

Knooppunt van kennis

Museum Catharijneconvent opereert in een veld, dat zich kenmerkt door multidisciplinariteit. We werken op het snijvlak van veel inhoudelijke terreinen waaronder kunstgeschiedenis, cultuurgeschiedenis, kerkgeschiedenis en religiewetenschappen.

We werken op het snijvlak van veel inhoudelijke terreinen

Een groot netwerk

Het museum is als kenniscentrum het knooppunt in een breed netwerk van musea, erfgoedinstellingen, universiteiten, hogescholen, kennisinstituten, kerken en kloosters, Wikipedia, scholen en natuurlijk het publiek. We gaan verbindingen aan om kennis te delen en te borgen.

Het is onderzoek met een grote reikwijdte

Een rijke bron van kennis

Kennis op het gebied van het religieus erfgoed wordt steeds schaarser. In Museum Catharijneconvent werken specialisten met jarenlange ervaring. Zij brengen collecties in Nederlandse kerken en kloosters in kaart. Conservatoren verrichten onderzoek naar deelcollecties en individuele objecten. Ook beantwoorden ze informatievragen van het publiek en erfgoedprofessionals uit binnen-en buitenland. Professionele en amateuronderzoekers raadplegen veelvuldig de bibliotheek.