header-laag-kloostergebouw-buiten.jpg
2015-2020

Kennisplan

Als nationaal museum voor de kunst, geschiedenis en cultuur van het christendom in Nederland is Museum Catharijneconvent het kenniscentrum voor christelijk erfgoed. Wij zijn museum en kenniscentrum in één. We ontwikkelen en delen kennis met en voor anderen. In onderstaand kennisplan zetten we onze visie op deze rol uiteen en laten we zien op welke terreinen we die rol invullen, met wie en voor wie.

Visie en activiteiten

Het Kennisplan beschrijft de visie en activiteiten van Museum Catharijneconvent als kenniscentrum. Het is een aanvulling op het Beleidsplan 2013-2016, waarin de algehele beleidskaders van het museum zijn geformuleerd en het Collectieplan 2017-2020, waarin de samenstelling, het belang en het gebruik van de collectie zijn beschreven.