header-laag-meester-van-liesborn-ABM-s00035a_01.jpg

Internationale samenwerking

Museum Catharijneconvent ontwikkelt en deelt kennis met en voor anderen. Hierin is internationale samenwerking met andere partijen van groot belang. Hieronder leest u meer over onze internationale samenwerkingsverbanden en internationale projecten.

Europees netwerk Middeleeuwen

Museum Catharijneconvent maakt deel uit van een Europees netwerk van musea met een collectie Middeleeuwen. Dit netwerk heeft als doel de kennis over en fascinatie voor de Middeleeuwen te delen en te verspreiden door middel van tentoonstellingen, publicaties, onderzoek en andersoortige activiteiten.Hieronder vindt u de partners van het Europese netwerk van musea met een collectie Middeleeuwen.

Middeleeuwse beeldhouwkunst

Museum Catharijneconvent heeft een samenwerking met M-Museum Leuven op het gebied van de middeleeuwse beeldhouwkunst. Net als Museum Catharijneconvent beheert M-Museum Leuven een belangrijke collectie middeleeuwse beelden. Beide musea wisselen kennis en expertise uit en bieden ondersteuning bij de organisatie van activiteiten binnen het vakgebied. 

 

 

ALTERheritage

Daarnaast hebben het museum en een aantal Europese partners de handen ineengeslagen binnen het project ALTERheritage. Initiatiefnemer van dit project was de internationale organisatie Future for Religious Heritage (FRH). Het doel was kennisuitwisseling op het gebied van een goed beheer en behoud van religieus erfgoed. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) was ondersteunend partner. ALTERheritage bestond uit een serie seminars, waarbij telkens een van de partners de handleiding of methodiek die zij hebben ontwikkeld onder de aandacht bracht.

Seminar on Movable Religious Heritage

Museum Catharijneconvent organiseerde samen met de FRH en de RCE eind 2013 in Utrecht het Seminar on Movable Religious Heritage, waar we de Guidelines hebben gepresenteerd. De nadruk lag op het waarderen en selecteren van kerkelijk erfgoed, iets waar Nederland in voorop loopt. Meer dan 130 deelnemers uit zestien verschillende landen namen deel aan het seminar. In onderstaand ALTERheritage-rapport leest u meer over de doelen en de successen van dit project.

Onderzoeksprojecten

Museum Catharijneconvent is Associated Partner van het HERA-onderzoeksproject HERILIGION (Heritagization of Religion and Sacralization of Heritage). In dit project worden de spanningen en paradoxen onderzocht die zich voordoen bij de vererfgoedisering van religie en de sacralisering van erfgoed. De Nederlandse partner is het Meertens Instituut. Andere Europese partners zijn de Universiteit van Kopenhagen, University of East Anglia, Uniwersytet Jagielloński en Centro em Rede de Investigação em Antropologia. Het project loopt tot 1 september 2019.