header-laag-meester-van-liesborn-ABM-s00035a_01.jpg

Internationale samenwerking

Museum Catharijneconvent ontwikkelt en deelt kennis met en voor anderen. Hierin is internationale samenwerking met andere partijen van groot belang. Hieronder leest u meer over onze internationale samenwerkingsverbanden en internationale projecten.

Europees netwerk Middeleeuwen

Museum Catharijneconvent maakt deel uit van een Europees netwerk van musea met een collectie Middeleeuwen. Dit netwerk heeft als doel de kennis over en fascinatie voor de Middeleeuwen te delen en te verspreiden door middel van tentoonstellingen, publicaties, onderzoek en andersoortige activiteiten.Hieronder vindt u de partners van het Europese netwerk van musea met een collectie Middeleeuwen.

ALTERheritage

Daarnaast hebben het museum en een aantal Europese partners de handen ineengeslagen binnen het project ALTERheritage. Initiatiefnemer van dit project was de internationale organisatie Future for Religious Heritage (FRH). Het doel was kennisuitwisseling op het gebied van een goed beheer en behoud van religieus erfgoed. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) was ondersteunend partner. ALTERheritage bestond uit een serie seminars, waarbij telkens een van de partners de handleiding of methodiek die zij hebben ontwikkeld onder de aandacht bracht.

Seminar on Movable Religious Heritage

Museum Catharijneconvent organiseerde samen met de FRH en de RCE eind 2013 in Utrecht het Seminar on Movable Religious Heritage, waar we de Guidelines hebben gepresenteerd. De nadruk lag op het waarderen en selecteren van kerkelijk erfgoed, iets waar Nederland in voorop loopt. Meer dan 130 deelnemers uit zestien verschillende landen namen deel aan het seminar. In onderstaand ALTERheritage-rapport leest u meer over de doelen en de successen van dit project.

Onderzoeksprojecten

Museum Catharjineconvent doet mee aan het internationale onderzoeksproject Gender, Power and Materiality in Early Modern Europe, 1500-1800. In dit project werken universiteiten en musea nauw samen aan een onderzoek over de relatie tussen gender, macht en materialiteit in het vroegmoderne Europa. Partners zijn de University of Plymouth, University of Western Australia, Universiteit Leiden, Universiteit Lund en Victoria & Albert Museum. Het project loopt van 2015 tot en met 2017 en wordt gefinancierd door de Engelse Arts and Humanities Council (AHRC).