header-laag-israels-RMCC-s00338_01.jpg
erfgoedspecialisten

Wie zijn wij

Dit zijn de erfgoedspecialisten van Museum Catharijneconvent

Anique de Kruijf

Anique is afdelingshoofd. Ze is kunsthistorica en schreef haar proefschrift  over de omvangrijke reliekschat van de Utrechtse Gertrudiskathedraal. Ze draagt zorg voor de koers die de afdeling vaart, het personeelsbeleid, de samenwerking met allerhande partners binnen het werkveld van het religieus erfgoed en de woordvoering. Ook is zij verantwoordelijk voor het prachtproject Het Grootste Museum van Nederland.

Pia Verhoeven

Pia studeerde kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Daarna werkte zij dertien jaar voor de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland als inventarisator en wetenschappelijk medewerker. Als erfgoedspecialist documenteert en waardeert zij nu met name het erfgoed van het Aartsbisdom Utrecht en de religieuze ordes en congregaties. Daarnaast adviseert ze de kerkelijke eigenaars op het gebied van beheer, behoud en herbestemming.

Marco Blokhuis

Marco is erfgoedspecialist voor het protestantisme. Hij richt zich met name op het erfgoed in kerkgebouwen van de Protestantse Kerk in Nederland, Algemene Doopsgezinde Sociëteit, Remonstrantse Broederschap en de Christelijk Gereformeerde Kerken. Beheerders van protestants erfgoed kunnen met vragen bij hem terecht. Daarnaast verricht hij ook werkzaamheden voor de bisdommen Haarlem-Amsterdam, Groningen-Leeuwarden en Breda.

Richard de Beer

Richard is consulent en conservator van het oudkatholiek erfgoed in Museum Catharijneconvent. Hij is vraagbaak voor de Oud-Katholieke kerken in het land en aanspreekpunt voor de Oud-Katholieke collectie in het museum. Daarnaast publiceert hij regelmatig over het kerkelijk erfgoed, geeft lezingen en weet anderen voor dit onderwerp enthousiast te maken.

Ria Reijerse

Ria werkt met veel enthousiasme als algemeen medewerker. In de praktijk betekent dit dat ze wordt ingezet voor allerlei klussen. Zij is het eerste aanspreekpunt van het project Vraag & Aanbod Religieuze Voorwerpen. Daarnaast houdt zij zich bezig met het digitaliseringproject en begeleidt ze bezoekers van het archief.

Joost van Hest

Joost studeerde kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit. Na voor de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland te hebben gewerkt, gaf hij kunstonderricht en werkte hij in de monumentensector. Tegelijk publiceerde hij over religieuze kunst en architectuur. Nu richt hij zich op het documenteren en waarderen van het kloosterlijk erfgoed. Het leven van religieuzen toen en nu staat daarbij centraal.

Margriet Kwakernaak

Margriet heeft de opleidingen meubelrestauratie en kunstgeschiedenis afgerond.  Toegepaste kunst heeft haar interesse vanwege de dubbele rol van deze voorwerpen, enerzijds als gebruiksvoorwerp en anderzijds als kunstobject. Als medewerker erfgoed in Kerken en Kloosters werkt zij voor de bisdommen Rotterdam en Haarlem-Amsterdam waar zij de religieuze voorwerpen inventariseert en kerksluitingen begeleidt zodat  de objecten de waardering krijgen die ze verdienen.