header-laag-EKK-PKN-Jacobikerk.jpg
Cahier Veiligheidszorg in kerken verschenen, 28-09-2016

Veiligheidszorg

Kerkgebouwen met hun historische interieurs omvatten vaak bijzondere collecties kunstvoorwerpen zoals schilderijen, beelden en meubilair. Daarnaast is de kerk vaak een openbare plaats, waar kerkgangers en andere bezoekers vrij toegang hebben. Het is belangrijk dat de bezoekers, vrijwilligers, maar ook het gebouw en het interieur goed worden beschermd.

Preventie

Een belangrijk onderdeel van veiligheidszorg is het voorkomen van calamiteiten (preventie) of, wanneer dit toch gebeurt, er voor te zorgen dat de gevolgen beperkt blijven. Een kerkbestuur of een parochie dient zich ervan bewust te zijn dat er risico’s zijn zoals brand, inbraak, waterschade en vandalisme die de continuïteit van het gebouw en de inventaris in gevaar brengen. 

Kennis en veiligheid

Ook het ontbreken van de juiste kennis over een verantwoord beheer en behoud van de inventaris kan schade toebrengen aan de soms eeuwenoude voorwerpen.

Werken aan de veiligheid in een  kerk hoeft niet noodzakelijk samen te gaan met grote investeringen of dure installaties. Het zijn vaak verrassend eenvoudige praktische en organisatorische maatregelen die een grote verbetering tot stand brengen. 

Het cahier van Veiligheidszorg in kerken

Om de kerkeigenaren te assisteren bij het verbeteren van de veiligheidszorg heeft de Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen (VBMK), in samenwerking met Museum Catharijneconvent, het cahier Veiligheidszorg in kerken opgesteld. Deze uitgave werd mogelijk gemaakt door subsidie van het Mondriaan Fonds. Het losbladige cahier maakt deel uit van het Handboek Behoud en Beheer (uitgave VBMK).  Het losse cahier of het gehele Handboek kunt u bestellen bij het bureau van de VBMK in Amersfoort door het sturen van een mailtje aan: info@vbmk.nl

U kunt de digitale versie van het handboek ook downloaden 

 

Nieuw: Kerkrisicocheck online

Via www.kerkrisicocheck.nl  krijgt u als kerkbeheerder inzicht in de veiligheidssituatie van uw kerkgebouw en tevens een advies op maat. De check is volstrekt anoniem. Door het invullen van 21 meerkeuzevragen wordt de veiligheidssituatie in kaart gebracht. Per beantwoorde vraag wordt een scenario geschetst en een advies gegeven. Na afronding van de check ontvangt u een veiligheidsscore en kunt u het rapport en de adviezen downloaden als pdf. Het is een eenvoudig hulpmiddel dat veel inzicht geeft in uw eigen situatie.

De check werd ontwikkeld door de Vereniging Beheerders Monumentale Kerkgebouwen, Donatus en ArtRisk Consult en mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Mondriaan Fonds.