header-laag-EKK-beelden-in-het-depot.jpg

Handreiking roerend religieus erfgoed

Naar verwachting sluiten de komende jaren gemiddeld elke week twee kerken. Dit heeft gevolgen voor alle Nederlanders. Want wat gebeurt er met ons religieus erfgoed: kerkgebouwen en kloosters, maar ook religieuze voorwerpen? Om te bepalen wat waardevol is, zowel emotioneel, religieus als cultuurhistorisch, is de Handreiking roerend religieus erfgoed (HRRE) ontwikkeld.

Bekijk hier de instructiefilm

Overzichtelijk en verantwoord kiezen

Hoe gaat u om met de voorwerpen in uw kerk en klooster? De Handreiking roerend religieus erfgoed is een hulpmiddel om op deze en andere vraagstukken een weloverwogen beslissing te nemen. Zo kunt u de keuzes die u samen maakt verantwoorden tegenover uw gemeente, parochie of kloostergemeenschap.

De Handreiking roerend religieus erfgoed (HRRE) bestaat uit twee delen:

  1. Stappenplan voor herbestemming en afstoting van religieuze voorwerpen;
  2. Waarderingskader voor waardering en selectie van roerend religieus erfgoed.

 Hieronder vindt u korte beschrijvingen van de inhoud van beide delen.

Een hulpmiddel voor weloverwogen beslissingen

Stappenplan voor herbestemmen of afstoten

Kan uw kerk of klooster (een deel van) de inventaris niet meer behouden? Dan gaat u op zoek naar een nieuwe bestemming voor uw religieuze voorwerpen. Daarvoor moet u belangrijke beslissingen nemen. In het stappenplan leest u in welke volgorde en met welke aandacht u dit traject het best kunt doorlopen.

Waarderingsformulier

Om de vraag ‘wat willen we bewaren?’ goed te beantwoorden, is het belangrijk om de waarde van religieuze voorwerpen te bepalen. Vaak spelen meerdere waarden een rol:

  1. Actuele waarde: wat is de emotionele of religieuze waarde van een voorwerp?
  2. Historische waarde: wat is de historische, kerkhistorische of kunsthistorische waarde van een voorwerp?
  3. Vergelijkende criteria, bijvoorbeeld: is het zeldzaam, wat is de staat van een voorwerp en hoort het bij een ensemble?

Om alle waarden te toetsen, ontwikkelden we het waarderingsformulier. Het is het best als u, als beheerder van het erfgoed, samen met een erfgoedspecialist de waardering uitvoert. Wilt u een erfgoedspecialist spreken? Neem dan contact op via 030-231 38 35.

Beheer en behoud zilver en kwetsbaar textiel

Beheer en behoud van religieus erfgoed is van groot belang. Het vertelt immers het verhaal van uw kerk of klooster. En het vertelt het verhaal van de christelijke wortels van Nederland. Maar hoe zorgt u op een goede manier voor het zilverwerk? Welke aanpak is het best voor kwetsbaar textiel? Hieronder vindt u verschillende praktische handleidingen.