header-laag-erfgoed-in-kerken-en-kloosters.jpg

Advies en inventarisatie

De erfgoedspecialisten van Museum Catharijneconvent brengen religieuze collecties in Nederlandse kerken en kloosters in kaart, stellen de culturele waarde ervan vast en helpen bij de herbestemming van voorwerpen. We worden ingeschakeld door bisdommen en parochies, protestantse gemeenten en ordes of congregaties om samen religieuze collecties te bekijken. Hieronder leest u meer over onze diensten en tarieven.

Quickscan

Een quickscan bestaat uit de volgende stappen

  1. Wij stellen in nauw overleg met u de zogenaamde kerncollectie vast: dit zijn de meest bijzondere en waardevolle voorwerpen in uw kerk of klooster.
  2. U ontvangt een rapport met:
  • foto’s en beschrijvingen van de voorwerpen van de kerncollectie
  • een toelichting op de waardering en de kerncollectie
  • eventueel een advies voor herbestemming van de voorwerpen.

Verder ontvangt u de Handreiking roerend religieus erfgoed met daarin de Handleiding inventariseren. Wij geven graag een mondelinge toelichting, zodat u zelf de voorwerpen buiten de kerncollectie kunt inventariseren.

Gemiddeld duurt een quickscan twee dagen: één dag ter plaatse om te inventariseren en één dag op kantoor om de gegevens te verwerken.

Inventarisatie

Een inventarisatie bestaat uit drie stappen

  1. Samen met u voeren we een quickscan uit (zie hierboven).
  2. Wij inventariseren, documenteren en waarderen vervolgens de voorwerpen die buiten de kerncollectie vallen, maar ook hier richten we ons op de waardevollere voorwerpen.
  3. U ontvangt een rapport (zie hierboven).

Procesbegeleiding

Sluit uw kerk of klooster binnenkort de deuren? Dan kunt u ons ook inschakelen voor een meer intensieve procesbegeleiding bij het sluitingstraject. We nemen u dan een groot deel van de zorg uit handen. Hiervoor brengen we graag een offerte uit.

Tarieven

We vinden het belangrijk dat onze expertise voor iedereen beschikbaar is. Museum Catharijneconvent komt u daarom graag tegemoet in de kosten. Wilt u meer weten over onze tarieven of een offerte aanvragen? Neemt u dan contact met ons op.

Contact

Voor meer informatie of het aanvragen van een quickscan en/of inventarisatie kunt u contact opnemen via info@catharijneconvent.nl of 030-231 38 35.