LebuĂŻnuscodex (detail), Keulen, 12e eeuw, foto Marco Sweering

Raad van toezicht

Museum Catharijneconvent is een onafhankelijke stichting. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren en het reilen en zeilen van het museum.

Samenstelling Raad van Toezicht

  • Drs. C.J. (Kees) Beuving (voorzitter). Benoemd: 27-06-2018. Herbenoeming/aftreden: 27-06-2022
  • Mr. G.R.C. Dierick. Benoemd: 13-07-2017. Herbenoeming/aftreden: 13-07-2021
  • Y.E.A.M. de Haan RE. Benoemd: 15-03-2017. Aftreden: 15-03-2025 (laatste termijn)
  • Prof. dr. J.C. Kennedy. Benoemd: 01-09-2017. Herbenoeming/aftreden: 01-09-2021
  • Prof. dr. A.M. Koldeweij. Benoemd: 20-11-2013. Herbenoeming/aftreden: 20-11-2021 (laatste termijn)
  • Drs. A.W. Pastoor. Benoemd: 28-11-2018. Herbenoeming/aftreden: 28-11-2022
  • Prof. dr. K. Putters. Benoemd: 01-09-2016. Aftreden: 01-09-2024 (laatste termijn)


Een overzicht van nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht vindt u in het meest recente jaarverslag. Dit is
hier te vinden.


Wilt u contact opnemen met een van de leden van de Raad van Toezicht? Stuur dan een e-mail naar info@catharijneconvent.nl op bel 030-231 38 35.

Governance Code Cultuur

Het bestuur en de Raad van Toezicht van Museum Catharijneconvent leven de regels van goed bestuur, zoals geformuleerd in de Governance Code Cultuur, na. De samenstelling van de Raad van Toezicht is evenwichtig. Er is een liaison-functie tussen de OR en de Raad van Toezicht.