StCC_s38_3_header_laag.jpg
Dinsdag 28 maart 14:00 - 15:00 uur

Lezing met kunstenares Elisabet Stienstra

‘Bij Maria voel ik me intuïtief erg thuis’

In de tweede van een reeks van drie lezingen gaat Irene Constandse, gastconservator Maria, in gesprek met de Nederlandse kunstenares Elisabet Stienstra. Van haar hand is de indrukwekkende rode Maria op de tentoonstelling, getiteld The Virgin of Mercy. Stienstra's beelden zijn bewust levensgroot. Ze spreken je aan in de taal van het lichaam. "Je moet je er fysiek toe verhouden. Het gaat ook over hoe vrouwen door de eeuwen heen zijn afgebeeld. Hoe dat veranderde, welke rol cultuur daarin speelde. Een vrouwelijke kunstenaar kijkt anders. Een man zou dit beeld niet maken". 

Elisabet over haar Maria

Met mijn beeld Virgin of Mercy (Schutzmantelmadonna) probeer ik twee vormen van bescherming bijeen te brengen. Haar houding is gebaseerd op Sheela-na-gigs uit de vroege middeleeuwen in Ierland en Engeland. Het zijn beeldjes van vrouwen die hun geslacht tonen. Ze hingen boven de deuren en ramen van kerken. De aanblik van het geslacht van de vrouw was zowel beschermend als apotropaic, degene die ernaar keek kon onbevlekt de kerk ingaan.

De meeste beeldjes zijn weggehaald toen de kerk meer onder invloed van Rome kwam. Het samenkomen van het volkse, heidense en het christelijke in die beelden blijft fascineren. Omdat de 'ware' betekenis van deze beelden nogal tegenstrijdig blijft, geeft dit aanleiding voor mij om ze opnieuw te maken in mijn eigen beeldtaal, om er zo nieuwe interpretaties aan te geven en erover te reflecteren. Bijvoorbeeld om de rituele functie van beelden te onderzoeken in relatie tot onze hedendaagse cultuur.

Traditioneel naakt

Ik probeer bewust weg te komen van het 'traditionele naakt'; de representatie van de naakte vrouw die zich bewust is van haar eigen naaktheid, waarneembaar in haar gezicht, die de blik van de maker reflecteert. Hier contrasteert haar open houding sterk met haar serene gelaat en fysiek, de bijna gesloten ogen. Het is een herkenbaar Madonnagezicht, dat maakt dat ze minder alledaags is.

Ik vind het belangrijk dat ze een bepaald soort kracht uitstraalt, geen kwetsbaarheid. In een boek van D.H. Lawrence las ik dat bij de Etrusken de mannen zich rood verfden voordat ze op jacht gingen. Dat gaf sacrale kracht. Mede daarom heb ik haar deze rode kleur gegeven.

 

 

Praktische informatie

Het gesprek vindt plaats op dinsdag 28 maart om 14.00 uur in het auditorium van het museum en is gratis op vertoon van een geldig entreebewijs voor de tentoonstelling.

Aanmelden kan tot uiterlijk een dag van tevoren vóór 17.00 uur via: info@catharijneconvent.nl of telefonisch: 030-231 38 35 (tijdens kantooruren van 9:00 -17:00 uur).

De laatste lezing uit de reeks vindt plaats op dinsdag 2 mei, dan is countertenor Sybold Buwalda te gast.