Een iconisch portret van Martin Luther. Lucas Cranach
Donderdag 18 januari, 14.00 -15.00 uur

Luther en de traditie van middeleeuwse hervormers

Vaak wordt Luther afgeschilderd als een hervormer die volledig brak met het christendom van de middeleeuwen en een heel nieuwe vorm van  christelijk geloof introduceerde waarin pausen, bisschoppen en priesters geen rol meer speelden, waarin de Bijbel centraal stond en iedere mens persoonlijk verantwoordelijk was tegenover God. 

Over de lezing

In deze lezing zal worden geprobeerd aan te tonen dat Luther nauw aansloot bij een lange traditie van middeleeuwse hervormers, zoals John Wycliffe en Jan Hus. Het grote verschil was dat die middeleeuwse hervormers er niet in slaagden invloedrijke bestuurders, zoals de koning van Engeland, voor zich te winnen, en dat Luther vanaf het begin de steun genoot van machtige Duitse vorsten. Daardoor slaagde hij wel in zijn vernieuwende beweging te consolideren en vorm te geven.

Over de spreker

Prof. dr. Peter Raedts (1948) heeft geschiedenis gestudeerd in Utrecht en theologie in Amsterdam. Hij is in 1984 gepromoveerd in Oxford op een proefschrift over de Engelse theoloog Richard Rufus van Cornwall (ca. 1250). Hij heeft kerkgeschiedenis van de middeleeuwen en de Reformatie gedoceerd in Utrecht en Leiden. Vanaf 1994 tot 2013 is hij hoogleraar middeleeuwse geschiedenis geweest aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij heeft een boek geschreven over de perceptie van de middeleeuwen in de moderne cultuur, getiteld: De ontdekking van de middeleeuwen. Geschiedenis van een illusie (2011). Zijn afscheidscollege is verschenen onder de titel De uitvinding van de Rooms-Katholieke Kerk.

Praktische informatie

De lezing vindt plaats op donderdag 18 januari van 14.00 - 15.00 uur in het auditorium van het museum en is gratis op vertoon van een geldig entreebewijs voor de tentoonstelling.

Meer informatie en reserveren via:
info@catharijneconvent.nl of 030-231 38 35 (tijdens kantooruren van 09.00 tot 17.00 uur).