laag_themazalen_rondje_christendom_Carrousel_Anna_te_drieen_ABM_s00057_01.jpg
Donderdag 23 februari 14:00 uur

De maagdelijkheid van Maria

In het jaar 649 werd tijdens het Concilie van Lateranen de eeuwigdurende maagdelijkheid van Maria vastgelegd. Tot op heden onderschrijft de Kerk de gedachte dat Jezus alleen door de kracht van de heilige Geest in de schoot van de maagd Maria ontvangen is, waarmee zij ook de lichamelijk cosequentie hiervan bevestigt: Jezus is ontvangen "van de heilige Geest zonder mannelijk zaad". 

Over de lezing

Theologisch klinkt het zo fraai: Maria altijd maagd, voor, tijdens en na haar zwangerschap; maar het dogma ondervond nogal wat weerstand. Wellicht is dat ook de reden dat er zoveel fantasierijke verhalen in omloop kwamen die getuigen van de waarheid van Maria’s eeuwigdurende maagdelijkheid. In de beeldende kunst van de middeleeuwen werden de verhalen veelvuldig uitgebeeld. 

 

Symboliek

Daarnaast ontwikkelde zich een fantastisch systeem van symboliek om de maagdelijkheid van Maria aan de gelovigen voor te houden en uit te leggen. De kunstwerken brengen ook in beeld waarom Maria wel maagdelijk zwanger móest geraken van degene die de mensheid zal verlossen.

Over de spreker

Drs. Paul Bröker is kunsthistoricus en directeur van het kunsthistorisch instituut Helikon. regelmatig verzorgt hij boeiende lezingen op het gebied van kunst- en cultuurgeschiednis. 

Praktische informatie

De lezing vindt plaats op donderdag 23 februari om 14.00 uur in het auditorium van het museum en is gratis op vertoon van een geldig entreebewijs voor de tentoonstelling.

Meer informatie en reserveren via:
 info@catharijneconvent.nl of 030-231 38 35.