header_luther_handgeschreven.jpg
Dinsdag 16 januari, 14.00 - 15.30 uur

TST collegereeks: Vooruitkijken op Luther: Augustinus

Drie colleges verzorgd door de Tilburg School of Catholic Theology (TST) met drie verschillende perspectieven op Luther. Soms uit zijn toekomst terugblikkend, soms vanuit zijn verleden vooruitkijkend. 

Over de lezing

Prof. dr. Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis,  begint bij de kerkvader Augustinus (354-430). Augustinus van Hippo had uitgesproken opvattingen over genade, vrije wil en predestinatie. De kerkvader had een grote invloed op het denken en geloven van Luther, die intrad bij de augustijner kloosterorde. Hoe las Luther Augustinus? 

Praktische informatie

Het college vindt plaats op dinsdag 16 januari, 14.00 - 15.30 uur in het auditorium van het museum en is gratis op vertoon van een geldig entreebewijs voor de tentoonstelling.

Meer informatie en reserveren via:
info@catharijneconvent.nl of 030-231 38 35 (tijdens kantooruren van 09.00 tot 17.00 uur).