header_laag_luther.jpg
Woensdag 11 oktober, 14.00 -15.00 uur

500 jaar Reformatie

500 jaar geleden spijkerde Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkapel in Wittenberg en ontketende daarmee ‘de Reformatie’. Hij beoogde zelf hervorming van de bestaande kerk, maar het liep uit op een scheuring van de christenheid. 

Over de lezing

Ook het gebied dat nu Nederland heet ondervond daarvan de gevolgen. Er ontstond een zeer divers religieus landschap waarin de gereformeerde kerk de publieke kerk werd. Hoe ontwikkelde de Reformatie zich hier, hoe keken Nederlanders in de eeuwen na 1517 terug op de Reformatie, en hoe waardeerden ze die?   

Over de spreker

Joke Spaans studeerde theologie in Leiden, waar zij promoveerde over de gevolgen van de Reformatie op het godsdienstig en burgerlijk leven in Haarlem. Zij werkt sinds 2004 aan de Universiteit Utrecht. Zij publiceert voornamelijk over godsdienst in relatie tot de vroegmoderne Nederlandse cultuur. Haar lopend onderzoek gaat over de ontwikkelingen binnen de gereformeerde kerk in de zeventiende en achttiende eeuw. 

Praktische informatie

De lezing vindt plaats op woensdag 11 oktober 14.00 - 15.00 uur in het auditorium van het museum en is gratis op vertoon van een geldig entreebewijs voor de tentoonstelling.

Meer informatie en reserveren via:
info@catharijneconvent.nl of 030-231 38 35.