Maria Magdalena, Bueonavista header3

Audiofragmenten Maria Magdalena

Wilt u voordat u de tentoonstelling bezoekt meer te weten komen over Maria Magdalena? Of wilt u na het zien van de tentoonstelling nog meer ontdekken over deze mysterieuze vrouw? Luister hier naar audiofragmenten, waarin verschillende sprekers interessante onderwerpen bespreken met betrekking tot Maria Magdalena.

U vindt op deze pagina de fragmenten uit de audiotour die in het kader van de tentoonstelling Maria Magdalena zijn opgenomen. Elk audiofragment geeft een verdiepende blik op de persoon Maria Magdalena aan de hand van kunstwerken uit de tentoonstelling.

Lieke Wijnia heet u welkom

Door: conservator Lieke Wijnia

Waarom juist nú een tentoonstelling over Maria Magdalena? Lieke Wijnia vertelt graag wat u kunt verwachten van de verschillende audiofragmenten.

La Madeleine chez le Pharisien

Door: conservator Lieke Wijnia

Een bijzonder schilderij wordt hier besproken! We zien Jezus in een traditionele toga, omgeven door mannen in pakken en Maria Magdalena in een prachtige witte avondjurk! Wat wil dit de schilder, Jean Béraud, ons met dit werk vertellen?

The exorcism of Mary Magdalene

Door: conservator Lieke Wijnia

De uitdrijving van 7 demonen bij Maria Magdalena door Jezus: er zijn weinig kunstwerken rondom dit onderwerp vervaardigd. Helen Verhoeven wil de relatie tussen Maria Magdalena en Jezus in haar werk centraal zetten. In dit audiofragment legt Lieke Wijnia uit hoe de kunstenaar dit doet.

Eerbied voor Maria Magdalena

Door: mystica Mieke Vulink

Op dit werk is een heel bijzondere Maria Magdalena te zien! Hoe weet de schilder, door de eenvoud van het schilderij met de prachtige gouden achtergrond en rode Maria Magdalena, tóch de goddelijkheid van Maria Magdalena te benadrukken? De schilder, Niccolò di Segna, lijkt meer te weten dan zijn collega-schilders uit zijn tijd..

Portret van een vrouw als Maria Magdalena

Door: theoloog Marian Geurtsen

De zalving van Jezus. Dit belangrijke en intieme moment is uitgevoerd door een vrouw, Maria Magdalena. Echter wordt het gebruik van oliën - voor verschillende gelegenheden- in de orthodoxe en Rooms-katholieke kerk uitgevoerd door mannen. Luister naar wat Marian Geurtsen hierover te vertellen heeft.

Shrine for Magdalen Laundry Girls

Door: theoloog Marian Geurtsen

De kloosterorde van de Magdalenazusters wordt gekenmerkt door zusters die geen maagd meer zijn. Zij werden geacht hun leven in berouw door te brengen. Patricia Cronin dient met dit veelzeggende werk een aanklacht in over hoe vrouwen hun leven in berouw moesten doorbrengen en hoe dat hun leven getekend heeft

Maria Magdalena met de zalfpot

Door: mystica Mieke Vulink

Wist u dat Maria Magdalena ook wel Mirjam wordt genoemd? Luister dit interessante audiofragment om te ontdekken waar deze naam vandaan komt. De schilder van dit schilderij, Francesco Bianchi Buonavita, heeft een portret van Leonardo da Vinci gebruikt ter inspiratie voor zijn Maria Magdalena.

Maria Magdalena in Zuid-Frankrijk

Door: conservator Lieke Wijnia

De Gouden Legende: een middeleeuwse verzameling van heiligenlevens, waarin ook het leven van Maria Magdalena besproken wordt. Wat heeft Maria Magdalena gedaan na de Hemelvaart van Jezus? En welke rol speelde Maria Magdalena in het leven van de koning en koning van Marseille?

Jezus in het huis van Marta en Maria

Door: theoloog Marian Geurtsen

Jezus bezoekt Maria en Martha, maar we zien op dit schilderij van Pieter Aertsen nog iemand, die volgens de bijbel eigenlijk niet aanwezig was bij dit moment. Hoe zijn deze drie figuren met elkaar verbonden en waarom wordt Martha van Bethanië vaak vereenzelvigd met Maria Magdalena?

Mirredragende vrouwen bij het lege graf (1)

Door: kunsthistoricus Desiree Krikhaar

Op dit werk zien we zes vrouwen bij het lege graf van Christus, terwijl de evangeliën meestal spreken over maximaal vier vrouwen. Uiteraard is Maria Magdalena ook aanwezig. Desiree Krikhaar vertelt u graag meer over dit bijzondere icoon.

Mirredragende vrouwen bij het lege graf (2)

Door: kunsthistoricus Desiree Krikhaar

Op het vorige icoon dat besproken werd, stonden zes vrouwen bij het lege graf van Christus. Op dit schilderij zijn maar liefst dertien vrouwen te zien! Wie was Maria Magdalena op dit schilderij en waarom is zij de apostelen der apostelen geworden?

Jezus verschijnt na zijn opstanding aan Maria Magdalena

Door: conservator Lieke Wijnia

Op deze prent zien we het 'nole me tangere' moment. Maria komt aan bij het lege graf en denkt een tuinman te zien. Na het uitspreken van haar naam, weet Maria Magdalena dat het om Jezus gaat. Dat Jezus afgebeeld wordt als tuinman, heeft een symbolische betekenis en Lieke legt u graag uit wat dit betekent.

Het tranendal van Maria Magdalena

Door: conservator Lieke Wijnia

Een schilderij vol realistische details en prachtige stofuitdrukking. Op dit schilderij is een verzameling te zien van gebeurtenissen tijdens de lijdensweg van Jezus. Maria Magdalena komt maar liefst twee keer voor in deze bijzondere compositie.

Drieluik met Maria Magdalena

Door: kunsthistoricus Desiree Krikhaar

Over een wel heel bijzonder drieluik uit Kreta: Maria Magdalena van top tot teen gehuld in haren, afgebeeld als woestijnheilige. Waarom wordt Maria Magdalena op deze manier afgebeeld en waar komt deze beeldvorming vandaan?

Calendarium Romanum

Door: theoloog Marian Geurtsen

Op 22 juli vieren we in de kerk het feest van Maria Magdalena. Hoe is deze feestdag tot stand gekomen en welke rol krijgt Maria Magdalena toebedeeld rondom deze feestdag?

Engelen spreken Maria Magdalena toe bij het geopende graf van Jezus

Door: conservator Lieke Wijnia

Hier is een een dramatisch tafereel geschilderd. Waar is Jezus gebleven? Sterk beïnvloed door de schilderstijl van Rembrandt, weet deze schilder, Gerrit de Wet, dit moment perfect weer te geven.

Maria antwoordde

Door: beeldhouwer Anjet van Linge

'Wat voor jullie verborgen is, zal ik jullie vertellen' zei Maria Magdalena tegen Petrus. Wie is Maria Magdalena voor Anjet van Linge? Zij weet op een prachtige persoonlijke wijze haar kijk op Maria Magdalena met ons te delen.

Miskend

Door: kunstenaar Egbert Modderman

Waarom is Maria Magdalena afgebeeld zoals ze is afgebeeld? De traditionele beeldvorming is bekend, maar Modderman weet Maria Magdalena op een andere manier weer te geven, een nieuwe Maria Magdalena. Welke keuzes heeft Modderman gemaakt en waarom?

Ten dans

Door: kunstenaar Chantal Beukers

JC (Jezus Christus) en Maria Magdalena als streetdancer. JC als knappe hipster en Maria Magdalena als zijn vriendin. 'Nole me tangere': voelt dit als een afwijzing voor Maria Magdalena? Hoe gaat zij hier mee om? Chantal Beukers deelt haar bijzondere blik op dit tafereel.

Adam en Eva in het paradijs

Door: theoloog Marian Geurtsen

Is er sprake van zonde en vrouwen? Dan moet dat volgens de vroege kerk wel iets te maken hebben met seksualiteit! Dit verbindt de zondeval en Maria Magdalena met elkaar.

Maria Magdalena met een rood ei

Door: kunsthistoricus Desiree Krikhaar

Waarom wordt Maria Magdalena afgebeeld met een rood ei? Ontdek via dit audiofragment het antwoord!

Magdalene

Door: theoloog Marian Geurtsen

Wie is Maria Magdalena historisch geweest? Zij heeft in de traditie allerlei lagen gekregen: de zondares, de prostituee, vaak met seksualiteit geassocieerd. In dit beeld, een indrukwekkende foto van Matthew Stone, wordt getoond hoe Maria Magdalena door alle lagen heen geworden is en geeft ons ook een belangrijke boodschap: seksualiteit mag er zijn.

Maria Magdalena wast de voeten van Jezus

Door: theoloog Marian Geurtsen

We zien Maria Magdalena, die de voeten van Jezus met haar tranen wast en met haar haren droog. Op dit schilderij zien we meerdere personen, zoals Martha en Lazerus.