Detail-Lebuinuscodex.jpg

Hoe kunnen wij u helpen?

Ook uw kerk heeft religieus erfgoed. Denk bijvoorbeeld aan het doopvont, kandelaars, schilderijen, preekstoel, zilverwerk of glas-in-loodvensters. Zorgdragen voor dat erfgoed vergt aandacht en expertise. Wij ondersteunen u hier graag in.

Expertise voor uw rooms-katholieke kerk

Museum Catharijneconvent werkt samen met alle rooms-katholieke bisdommen in Nederland aan de zorg voor het rooms-katholiek erfgoed. Wilt u het religieus erfgoed in uw kerk laten registreren, waarderen of herbestemmen? Of bent u op zoek naar advies over beheer, behoud of restauratie? Neem dan contact met ons op via 030 231 38 35. We kunnen u dan ondersteunen volgens de richtlijnen van uw bisdom.

Expertise voor uw oudkatholieke kerk

Museum Catharijneconvent werkt samen met de Oudkatholieke Kerk in Nederland aan de zorg voor het oudkatholiek erfgoed. Wilt u het religieus erfgoed in uw kerk laten registreren, waarderen of herbestemmen? Of bent u op zoek naar advies over beheer, behoud en restauratie? Neem dan contact met ons op via 030 231 38 35. We kunnen u dan ondersteunen volgens de richtlijnen van de OKKN.

Expertise voor uw protestantse kerk

Museum Catharijneconvent heeft grote expertise op het gebied van protestants kerkelijk erfgoed. Dus of u nu een hervormde, gereformeerde, doopsgezinde, evangelisch-lutherse, remonstrantse, christelijk gereformeerde, vrijgemaakte, evangelische, pinkster- of PKN-kerk representeert; bij ons bent u aan het juiste adres als het gaat om uw kerkinterieur en kerkelijk kunstbezit. Hieronder leest u wat wij voor u kunnen betekenen.

Registratie van uw erfgoed

Het is van groot belang om te weten welk waardevol roerend religieus erfgoed uw kerk bezit en beheert. Dit is van belang voor vraagstukken rondom verzekering en veiligheidszorg en uw erfgoed helpt u bovendien om het verhaal van uw kerk te vertellen. Een culturele waardestelling is vanzelfsprekend onderdeel van registratie. Zo weet u welke stukken van uw collectie uw bijzondere aandacht verdienen. Dit zijn uw mogelijkheden:

  • Registratie van uw kerncollectie: vastlegging en culturele waardestelling van het belangrijkste erfgoed van uw kerk
  • Registratie van uw collectie: vastlegging en culturele waardestelling van het religieus erfgoed van uw kerk

Culturele waardestelling van uw erfgoed

Erfgoed vraagt zorg en aandacht. Maar hoe weet u aan welke voorwerpen u de meeste aandacht zou moeten schenken? Met een culturele waardestelling weet u hoe historisch waardevol, uitzonderlijk en kwetsbaar uw erfgoed is.

  • Culturele waardestelling van een afzonderlijk voorwerp
  • Culturele waardestelling van een ensemble van voorwerpen
  • Culturele waardestelling van een kerkinterieur

Zorgvuldige herbestemming van uw erfgoed

Moet uw kerk de deuren sluiten of hebt u overtollig erfgoed? Dan zoeken wij graag, samen met u, naar een respectvolle herbestemming voor uw religieus erfgoed.

Informatie over onze tarieven

Wij vinden dat onze expertise voor iedereen beschikbaar moet zijn. En we vinden dat ons erfgoed een betaalbare, specialistische blik verdient. Daarom komen wij u vanuit onze rijkssubsidie tegemoet in de kosten. U betaalt daardoor slechts de helft van de totale kosten. De omvang van onze werkzaamheden hangt uiteraard af van de hoeveelheid voorwerpen in uw collectie. Graag brengen we daarom een persoonlijke offerte uit. Neem gerust geheel vrijblijvend contact met ons op via 030 231 38 35 om de mogelijkheden te bespreken.

Expertise voor uw klooster

Kloosters in Nederland beheren schitterende collecties. Dit erfgoed vertelt het bijzondere verhaal van het belang van ordes en congregaties voor onze samenleving en voor samenlevingen over de hele wereld. Het is daarom van groot belang om de collectie van uw klooster in kaart te brengen. Uw erfgoed illustreert uw overtuiging, gebruiken en waarden.

Wilt u het religieus erfgoed in uw klooster laten registreren, waarderen of herbestemmen? Of bent u op zoek naar advies over beheer, behoud en restauratie? Neem dan contact met ons op via 030 231 38 35. Dan onderzoeken we samen hoe we u het best kunnen ondersteunen in de zorg voor uw erfgoed.