Geen afbeelding beschikbaar
  • /media/adlib/RMCC%20m18a_1.jpg

onbekend

Kelk van bisschop Bernold (1027-1054)

-

KELK, PATEEN EN RING VAN BISSCHOP BERNOLD
Nederrijn, ca. 1050
RMCC m18
Bruikleen Rijksmuseum Amsterdam

In de middeleeuwen werd een bisschop in vol ornaat en voorzien van zijn waardigheidstekenen begraven. Ook werden een kelk en een pateen, doorgaans van klein formaat, aan de overleden bisschop meegegeven.
Deze kelk, pateen en bisschopsring zijn in 1656, tijdens werkzaamheden aan het koor van de Pieterskerk, gevonden in de sarcofaag van bisschop Bernold. Behalve deze drie stukken trof men er ook een half vergane houten kromstaf aan, naast resten van kleding en delen van het gebeente.

Objectspecificatie

Objectnaam
kerkgerei
Materiaal
zilver
Afmetingen
Nu te zien in
Klooster begane grond Grote Utrechtzaal
Verwervingsmethode
bruikleen
Objectnummer
RMCC m18b

Literatuurverwijzingen

  • 2011, Salier : Macht in wandel : Katalog, p.60, afb. 34