Geen afbeelding beschikbaar
 • /media/adlib/ABM%20s314_1.jpg

Cornelis Willemsz.

Petrus

-

Petrus en Paulus
Cornelisz Willemsz (?), ca. 1515
ABM s314 en s315

Op het linkerluik bestudeert de apostel Petrus een bijbel die hij in zijn linkerhand houdt. Deze bijbel verwijst naar het onderricht in de christelijke leer dat hij als apostel geeft om mensen te bekeren tot het christelijk geloof. In zijn rechterhand houdt hij een sleutel vast, die verwijst naar zijn functie als bewaker van de hemelpoort. Op het luik naast hem is Paulus te zien. De twee apostelen worden vaak samen in de beeldende kunst afgebeeld.

Trefwoorden
Cornelis Willemsz.

Objectspecificatie

Objectnaam
schildering
Materiaal
olieverf, paneel
Afmetingen
Nu te zien in
Catharinazaal
Verwervingsmethode
aankoop
Verwervingsdatum
1966
Verwervingsbron
Objectnummer
ABM s314

Aanvullende informatie

Pendant van ABM s315. Beide luiken zijn aan de onderzijde ingekort.

Natuurwetenschappelijk onderzoek: dendrochronologie: beide panelen bestaan uit één plank waarvan de jongste kernhoutjaarring dateert uit 1492 (ABM s314) resp. 1490 (ABM s315); de planken zijn afkomstig uit dezelfde boom (rapport P. Klein 19 juni 2001).

LIJST/PANEEL:
In 1857 'belijst'(schrift. med. Onel, hangmap). In juli 1973 uit de lijsten gestolen uit het Bisschoppelijk Museum te Haarlem (hangmap). In september 1973 teruggevonden. In oktober 1973 met lijsten naar ABM Utrecht.
Paneel is aan boven- en onderzijde verkleind ('s-Hertogenbosch 1913; Utrecht 1967; Lissabon 1992). Vormde oorspronkelijk de linker vleugel van een altaarstuk (drieluik ?). ABM s315 vormde de rechter vleugel (Bouvy 1965; Utrecht 1967; Lissabon 1992). Het zou gaan om een verloren gegaan altaarstuk uit de abdij van Egmond (vgl. Bruyn 1966; Koers (interview Bouvy, Catharijnebrief 27) 1989).

Hoogewerff (1941-42) vergelijkt de apostelportretten met een Aanbidding der koningen (Haarlemse school, ca. 1525) in een particuliere collectie in de V.S., een schilderij dat vlgs. hem verwantschap toont met werk van Cornelis Willemsz. II uit Haarlem.

Toeschrijving:
Hollandse/Nederlandse meester ('s-Hertogenbosch 1913; Utrecht 1913). Jan Sanders van Hemessen (Schretlen 1937). Haarlemse school (Hoogewerff IV 1941-42; Den Haag 1963). Haarlem (?) (Utrecht 1967). Toegeschreven aan Cornelis Willemsz. (Bruyn 1966; Utrecht (jaarverslag) 1966; Utrecht 1981; Koers (interview Bouvy, Catharijnebrief 27) 1989). Haarlem, Cornelis Willemsz. (Bouvy 1965; Lissabon 1992).

Datering:
Einde 15de eeuw ('s-Hertogenbosch 1913). Eerste kwart 16de eeuw (Utrecht 1913). Ca. 1525 (Schretlen 1937). Ca. 1530 (Hoogewerff IV 1941-42; Den Haag 1963). Ca. 1515-20 (Bouvy 1965). Ca. 1515 (Bruyn 1966; Utrecht (jaarverslag) 1966; Utrecht 1967; Utrecht 1981; Koers (interview Bouvy, Catharijnebrief 27) 1989; Lissabon 1992).

Eigendomsgeschiedenis

tot 1935 r.-k. parochie St.-Petrus’ Banden, Roelofarendsveen; 1935 Bisschoppelijk Museum Haarlem; 1966 Aartsbisschoppelijk Museum Utrecht; 1976 Rijksmuseum Het Catharijneconvent

Literatuurverwijzingen

 • 2013, Goddelijke inspiratie : Russische ikonen ontmoeten westerse kunst (10 april - 4 augustus 2013), Krikhaar, Désirée M.D., Zaal 1, cat. nr. 19
 • 2013, Divine inspiration : Russian icons meet western art (10 April - 4 August 2013), Krikhaar, Désirée M.D., Zaal 1, cat. nr. 19
 • 2009, Heilig Utrecht, Jongen, L., p. 73-75, afb.
 • 2002, Heilig Kerstmisgilde te Haarlem : nieuwe aspecten van een oude geschiedenis, Jaspers, G.J., 41
 • 2002, schilderijen van Museum Catharijneconvent, Dijkstra, Jeltje, p. 16, 116, afb.
 • 1992, Fasciculus temporum : arte tardo-medieval do Museu Nacional Het Catharijneconvent de Utreque, Wüstefeld, W.C.M., cat. nr. 21, afb. 49
 • 1989, Dr. D.P.R.A. Bouvy en zijn Catharijneconvent, 2, Koers, Niels H., p. 4-11, m.n. p. 10-11, afb.
 • 1983, Over de betekenis van het werk van Jan van Scorel omstreeks 1530 voor oudere en jongere tijdgenoten (I), Bruyn, Josua, p. 118
 • 1981, Jan van Scorel 1495-1562 : schilder voor prinsen en prelaten, Meyere, J.A.L. de, p. 5, afb. 7
 • 1967, Kunstschatten uit het bisschoppelijk museum van Haarlem in het aartsbisschoppelijk museum Utrecht, Verspaandonk, J.A.J.M., cat. nr. 5
 • 1966, abdij van Egmond als opdrachtgeefster van kunstwerken in het begin van de zestiende eeuw, Bruyn, Josua, p. 203-204, 211, afb. 11-12
 • 1965-1967, Kerkelijke kunst, Bouvy, D.P.R.A., dl. 1, p. 52, afb. 5a-b
 • 1963, Kunst uit kerkelijke musea in Nederland, Haaren, H.J.A.M. van, cat. nr. 15, afb. 45
 • 1914, oude kerkelijke kunst in Nederland : gedenkboek van de nationale tentoonstelling te 's-Hertogenbosch in 1913 : afbeeldingen der belangrijkste voorwerpen, Frederiks, J.A., cat. nr. 17-18
 • 1913, Tentoonstelling van Noord-Nederlandsche schilder- en beeldhouwkunst vóór 1575, cat. nr. 75
 • Catharijnebrief : magazine van Museum Catharijneconvent Utrecht, 1989, p.10-11
 • Jaarverslag Aartsbisschoppelijk Museum Utrecht, 1965-1968, m.n. 1966