Geen afbeelding beschikbaar
  • /media/adlib/RMCC%20s346%20_1.jpg
  • /media/adlib/RMCC%20s346_2.jpg
  • /media/adlib/RMCC%20s346_3.jpg
  • /media/adlib/RMCC%20s346_4.jpg
  • /media/adlib/RMCC%20s346_5.jpg
  • /media/adlib/RMCC%20s346_6.jpg
  • /media/adlib/RMCC%20s346_7.jpg

Gijs Bosch Reitz

Sint-Jansprocessie te Laren

-

Sint-Jansprocessie te Laren
Gijs Bosch Reitz, 1897
RMCC s346

Dit schilderij toont de Sint-Jansprocessie in Laren. Al sinds de middeleeuwen wordt Johannes de Doper in dit dorp vereerd. In de negentiende eeuw ontstaat de traditie om op zijn feestdag, 24 juni, een processie te houden. Tot op de dag van vandaag wordt het Sint-Jansfeest gevierd.
Gijs Bosch Reitz schildert levensechte portretten van 27 dorpsgenoten in hun mooiste pak. Voor de priester en de misdienaars uit lopen de vrouwen. Sommigen hebben een rozenkrans in hun hand. Na de geestelijkheid komen de mannen.

Trefwoorden
Gijs Bosch Reitz

Objectspecificatie

Objectnaam
schildering
Materiaal
olieverf, doek
Afmetingen
Nu te zien in
Catharinazaal
Verwervingsmethode
verwerving met toepassing van de kwijtscheldingsregeling, artikel 67, 3de lid, Successiewet 1956
Verwervingsdatum
2013-09-16
Verwervingsbron
Objectnummer
RMCC s346

Objectbeschrijving

Gesigneerd en gedateerd op middendoek rechtsonder: GB / 97.
Op de lijst aan de achterzijde een deel van een etiket van een verkooptentoonstelling met o.a.: verkoopprijs ƒ 2500.

Eigendomsgeschiedenis

Jeanine Six meldt voorafgaand aan de overdracht van dit schilderij aan het museum: "S.C. Bosch Reitz was de oom, tevens peetoom, van mijn grootvader. Hij heeft in 1892/3 een houten atelier in Laren laten bouwen en daar in 1912/3 een stenen huis aan vast laten bouwen. Mijn grootvader was zijn erfgenaam en heeft het huis en de inrichting zoveel mogelijk intact gelaten. Mijn vader en zijn broers en zuster hebben na de dood van grootvader de boedel verdeeld. Omdat mijn vader het huis verkreeg, heeft de benedenverdieping nog sterk de geest van 'oom Gijs'. De processie hangt op de plaats waar hij altijd heeft gehangen."

Literatuurverwijzingen

  • 2016, 'Er zit een wijsheid achter, een schoonheid' : Herman Pleij over de kracht van verhalen en passie voor de middeleeuwen, Nood, Marije de, p. 38, afb.
  • 2015, Schilderij Sint-Jansprocessie in de Catharinazaal, Schriemer, Inge, p. 20-21, afb.
  • 2002, Heilig ongeduld (Larense episoden) Wally Moes & Oud-Laren, aflevering 1 Nov. 1935 (De Sint Jan’s Processie), Moes, Wally, In katern Oud-Laren, 3 afb.