Geen afbeelding beschikbaar
 • /media/adlib/BMH%20i14%2C%20f.%2023v_1.jpg

Gheraert Leeu

Van der gheesteliker kintscheyt Jhesu. Ende vander gheestelike jacht der minnender zielen om weder te vanghen [...] dit zuete dierken Jhesus

-

Trefwoorden
Gheraert Leeu

Objectspecificatie

Objectnaam
incunabel
Materiaal
papier
Afmetingen
Huidige locatie
Niet in het museum te zien
Verwervingsmethode
schenking
Verwervingsdatum
1878-10-19
Verwervingsbron
Objectnummer
BMH i14

Aanvullende informatie

Decoratie: 69 houtsneden (Haarlemse Meester?),Boekband: 17de eeuw

Eigendomsgeschiedenis

1878, Spierdijk, pastoor J.E.A. Geurs schenking aan Haarlem, BMH (inv. nr. 717); 1976, Utrecht, RMCC

Literatuurverwijzingen

 • 2005, Lauda relauda : gezangen uit de Moderne Devotie
 • 2000, image of Christ, Finaldi, Gabriele, p. 55, afb. 17
 • 1998, In die dagen ... : over de uitbeelding van het kerstverhaal, met speciale aandacht voor het werk van Gerard Héman, Goosen, Louis, p. 35, afb.
 • 1994, Gebed in schoonheid : schatten van privé-devotie in Europa 1300-1500, Honée, Eugène
 • 1993, Middeleeuwse boeken van Het Catharijneconvent, Wüstefeld, W.C.M., p. 114, cat. nr. 76, afb.
 • 1993, drukker zoekt publiek : Gheraert Leeu te Gouda 1477-1484, Goudriaan, Koen, p. 111-132
 • 1990, Rondom kerst : prentkunst uit eigen bezit (1475-1750), Wüstefeld, W.C.M., p. 27, cat. nr. 8, afb. 18
 • 1988, blokboeken en incunabelen in Haarlems libry, Jaspers, G.J., p. 241, cat. nr. 124
 • 1984, Ansien doet gedencken : de religieuze voorstellingswereld van de moderne devotie, Caron, M.L., p. 25-49, m.n. afb. 29 (als BMH od. 304)
 • 1984, Geert Grote en de moderne devotie, Caron, M.L., p. 32, afb.; voorwerpenlijst p. 7, cat. nr. 104
 • 1983, Incunabula in Dutch libraries : a census of 15th-century printed books in Dutch public collections = IDL, Thienen, G. van, p. 426, cat. nr. 2858
 • 1961, Van die gheestelike kintscheyt ihesu ghemoraliseeret. Ende vander iacht ofte minnen tusschen die devote innighe ziele ende dat diercken ihesus. - Gouda : Gheraert leeu, 1488 [fotografische kopie], vgl. passim
 • 1913, Catalogus van de handschriften en boeken van het Bisschoppelijk Museum te Haarlem, Kruitwagen, B., p. 195, cat. nr. 304