Geen afbeelding beschikbaar
 • /media/adlib/ABM%20m1816_1.jpg

onbekend

Wierookvat, achtkantig met Maria en kind, Petrus, Paulus, jaartal MVIC (1600)

-

Wierookvat
Utrecht, 1460-1483
ABM m1816

Het zilveren wierookvat is het enige bekende voorwerp van edelmetaal dat uit de kerkschat van het Utrechtse Catharijneconvent bewaard is gebleven.
Het laatgotische wierookvat vertoont het wapen van Sander van Raey, die als overste van 1460 tot 1483 het klooster leidde. In 1600 is het wierookvat gerestaureerd en wordt dat jaartal ook in het vat gegraveerd.

Objectspecificatie

Objectnaam
kerkgerei
Materiaal
zilver, koper
Afmetingen
Nu te zien in
Klooster begane grond Kleine Utrechtzaal
Verwervingsmethode
bruikleen
Objectnummer
ABM m1816

Literatuurverwijzingen

 • 2014, Wierook, Staal, Casper, p. 10, afb.
 • 2009, Schitterend : de schatkamer van Museum Catharijneconvent, Klaver, Sanne, p. 71, afb. 57
 • 2008, Aards, betrokken en zelfbewust : de verwevenheid van cultuur en religie in katholiek Utrecht, 1300-1600, Bogaers, L.C.J.J., p. 288, afb. 106
 • 2008, Johannieter orde in Nederland (2), Versélewel de Witt Hamer, Tom
 • 2006, geurende kerk, Staal, Casper, p. 225, afb. 3
 • 2006, Hohe Messe : Mass in B-minor BWV 232, Bach, Johann Sebastian, p. 130, afb.
 • 2006, Catharijneconvent : van klooster tot museum, Hoekstra, T.J., p. 26
 • 1996, "...Om dair in die kleijne arme verlaten weeskens in toe stellen..." : geschiedenis van de stedelijke weeshuizen te Nijmegen, Lemmens, G.Th.M.
 • 1990, Goud- en zilversmeden te Utrecht in de late middeleeuwen, Bergh-Hoogterp, Louise E. van den, p. 508-515, afb. 65, pl. VI
 • 1990, Middeleeuws zilver terug in Utrecht, Bergh-Hoogterp, Louise E. van den, p. 36, pl. IV
 • 1984, Johannieter Commanderij van Wemeldinge, Mol, J.A., p. 141, afb. 21
 • 1983, Liturgische vieringen in het klooster Mariënpoel, Castenmiller, Marian, p. 26, afb.
 • 1901, Bijdragen tot de geschiedenis van het gasthuis, het klooster en de balije van St. Catharina der Johanniterridders en van het Driekoningengasthuis te Utrecht, Brondgeest, P.Q., p. 25
 • Jaarverslag Aartsbisschoppelijk Museum Utrecht, 1973