Geen afbeelding beschikbaar
  • /media/adlib/ABM%20m1577_1.jpg

onbekend

Pateen met Maria op de maansikkel, op de rand medaillons met evangelistensymbolen

-

Objectspecificatie

Objectnaam
kerkgerei
Materiaal
zilver, goud
Afmetingen
Nu te zien in
Klooster benedenverdieping Schatkamer
Verwervingsmethode
schenking
Verwervingsdatum
2010-10-28
Verwervingsbron
Objectnummer
ABM m1577

Literatuurverwijzingen

  • 2006, Hohe Messe : Mass in B-minor BWV 232, Bach, Johann Sebastian, p. 102, afb.
  • 2004, schatkamer van de broeders, Wenting, J., p. 6, afb.
  • 1983, Nijmeegs zilver, Lemmens, G., p. 61, nr. 2
  • 1969, Jaarverslag Aartsbisschoppelijk Museum Utrecht 1965-1968