Geen afbeelding beschikbaar
  • /media/adlib/ABM%20m922_1.jpg

onbekend

Kelk met medaillons, Maria, annunciatie, kruisiging en opstanding

-

Kelk
West-Europa, 14e eeuw
ABM m922

‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden’, zegt Jezus tijdens het Laatste Avondmaal. In zijn navolging drinken christenen wijn uit een beker. Lange tijd is het echter alleen de priester die de wijn mag drinken. Na de consecratie, de heiliging, door de priester verandert de wijn in het bloed van Christus. Vanwege de waardevolle inhoud worden kelken vervaardigd van kostbaar materiaal als zilver en goud en fraai versierd. Deze beker toont taferelen uit het leven van Jezus en Maria.

Objectspecificatie

Objectnaam
kerkgerei
Materiaal
zilver, goud, steen
Afmetingen
Nu te zien in
Catharinazaal
Verwervingsmethode
schenking
Verwervingsdatum
Verwervingsbron
Objectnummer
ABM m922

Objectbeschrijving

Ronde voet met vier medaillons met voorstellingen Maria, Annunciatie, Kruisiging en Opstanding. Met edelstenen op de voet (2 ontbreken).

Aanvullende informatie

Vgl. exemplaar in F. Witte, '1000 Jahre Deutsche Kunst am Rhein', pl. 135 (identieke nodus, cuppa en medaillons, datering 1250-1300). Volgens Fritz (mondelinge mededeling) zijn de mallen van de medaillons ouder (eind 13de eeuw).

Literatuurverwijzingen

  • 2002, Verzamelen van middeleeuwse kunst in Nederland 1830-1903, Kruijsen, Barbara, p. 176
  • 1991, Samen leven : Evangelisch-Luthers dagboek 1991-1992, Staal, Casper