Geen afbeelding beschikbaar
  • /media/adlib/SPKK%20od60_1.jpg
  • /media/adlib/SPKK%20od60_2.jpg
  • /media/adlib/SPKK%20od60_3.jpg
  • /media/adlib/SPKK%20od60_4.jpg
  • /media/adlib/SPKK%20od60_5.jpg
  • /media/adlib/SPKK%20od60_6.jpg

Jacob en Pieter Hendrik Keur, Marcus Willemsz Doornick, Pieter (I) Rotterdam

Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der hooghe mog. Heeren Staten Generael [...] Uyt de oorspronkelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over geset

-

Biblia, dat is de gantsche H. Schrifture …
Hendrick, Jacob en Pieter Keur (uitgevers), Dordrecht en Marcus Doornick en Pieter Rotterdam (uitgevers), Amsterdam, 1702
SPKK od60

De Statenvertaling, een nieuwe vertaling van de Bijbel, verscheen voor het eerst in 1637. In de eeuwen daarna volgden vele edities, die soms werden voorzien van prenten. De bekendste en beroemdste statenbijbels waren de zogenoemde Keurbijbels. Zij ontlenen hun naam aan de uitgeversfamilie Keur. Het hier getoonde boek is in 1871 geschonken aan de bekende Nederlandse theoloog Hermann Friedrich Kohlbrugge ter gelegenheid van zijn vijfentwintig-jarig ambtsjubileum.

Trefwoorden
Jacob en Pieter Hendrik Keur, Marcus Willemsz Doornick, Pieter (I) Rotterdam

Objectspecificatie

Objectnaam
boek
Materiaal
papier
Afmetingen
Nu te zien in
Catharinazaal
Verwervingsmethode
bruikleen
Objectnummer
SPKK od60

Aanvullende informatie

Deze Bijbel is overhandigd aan Dr. Hermann Friedrich Kohlbrugge bij zijn 25-jarig ambtsjubileum.

Literatuurverwijzingen

  • 2017, Nieuw: Bijbel uit het bezit van Kohlbrugge, Kootte, T.G.
  • 2017, Houd in gedachtenis : twaalf preken voor het kerkelijk jaar, Kohlbrugge, H.F.